I Hurdalsplattformen som Ap og Sp la frem onsdag sier den påtroppende regjeringen at den vil gjøre flere grep for å forebygge legemiddelmangel ved å ta et større ansvar nasjonalt og globalt for å sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner.

«Regjeringen vil: 
• Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri. 
• Gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme. 
• Legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten. 
• Utvikle en ny strategi for bekjempelse av antibiotikaresistens.»

Les også: Frykt for at kutt i legemiddelpris vil gå ut over pasientsikkerheten

Industrisatsing

Ap og Sp ser også legemidler som en del av en mulig industrisatsing i Norge og vil «utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og sysselsetting ved å tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler. Vi vil etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.»

Les også: Stortinget vil ha norsk legemiddelproduksjon

E-helse 

Den ferske regjeringen ønsker å fortsette oppbyggingen av e-helse. 

«Digitalisering gir store muligheter til å utvikle helse- og omsorgstjenesten til det beste for pasienter, helsepersonell og innbyggere. For å kunne gi best mulig helsehjelp er det en forutsetning at relevante og nødvendige opplysninger om sykdomshistorie og legemiddelbruk følger pasienten gjennom hele pasientforløpet og forvaltes og lagres på en trygg måte.»

Les også: Lege blir legemiddelsjef i Direktoratet for e-helse