Etter hvert som utviklingen går fremover trengs det stadig fornyelser, også i gamle apotek. Hva gjør man da med det gamle produksjons­utstyret og andre ting som ikke brukes lenger? Museene er stort sett ikke interesserte på grunn av plassmangel. Oslo universitetssykehus, ­Ullevål, er derfor heldig som har et eget museum, hvor man ønsket en permanent utstilling fra ­apoteket. Sammen med leder for museumsgruppen, ­professor ­emeritus dr.med. Rolf Kåresen og hans med­hjelpere åpnet man denne utstillingen i november i fjor. ­Utstillingsansvarlige fra Sykehusapoteket Oslo, ­Ullevål er Stig Rønning og undertegnede.