Apokjeden/Apotek 1 har splittet sin tidligere avdeling for fag og kvalitet slik at de nå har en egen kvalitetsavdeling med internrevisjon som er samlet på den ene siden, med et overordnet ansvar for kvalitetsledelse og all revisjon i Apotek 1 Norge – Apokjeden Distribusjon og Apokjeden HK og en egen fagavdeling. Kvalitetsavdelingen ledes av nyansatt kvalitetssjef Ellen Karine Ous (36). Ous er utdannet cand.pharm. og kommer fra stillingen som kvalitetssikringssjef i Apokjeden Distribusjon. På den andre siden er Fag- og opplæringsavdelingen, der kjeden nå har ni farmasøyter innenfor dette fagområdet. Fire av disse farmasøytene er også tilknyttet sitt lokale apotek for å sikre forankring. Avdelingen ledes av nyansatt fag- og opplæringssjef Gunn Grasbakken (40). Grasbakken er utdannet cand.pharm. og har arbeidet i legemiddelindustrien i mange år, blant annet i Novartis og Eli Lilly. Siste leder for den felles fag- og kvalitetsavdelingen var Hans-Petter Heide Johannessen.

(Publisert i NFT nr. 4/2007 side 6.)