Apotek 1 er foreløpig den eneste kjeden som permitterer under koronakrisen. Mandag 6.april fikk Dagens Medisin opplyst av Gunn Grasbakken, HR-direktør i Apotek 1 Gruppen, at det var totalt 26 av 406 apotek som hadde gjennomført permitteringer og 56,4 årsverk som hadde fått varsel om permittering eller var permittert.

Leder i Norges Farmaceutisk Forening, Rønnaug Larsen, er skuffet over at Apotek 1 går til permitteringer.

— Det er spesielt skuffende med tanke på at de ansatte har vært veldig fleksible når det gjelder unntaksregler for blant annet varsel om endring i arbeidsplaner og overtid. Samtidig som kjedeledelsen ikke ser ut til å bidra med å kutte sine bonuser, sier hun som er glad for at andre apotekkjeder foreløpig ikke ser ut til å gå til permitteringer.

Les også: Farmaceutene advarer apotekene mot å misbruke permittering

Kort varsel

Flere har blitt permittert med to dagers permitteringsvarsel. Hovedavtalen sier at fristen skal være 14 dager. Det åpnes for to dager ved uforutsette hendelser, men listen skal ligge høyt. ­

— Det er ingen automatikk i at det er to dagers varsel på grunn av koronakrisen, og det må begrunnes, understreker Larsen.

Advarer mot misbruk 

I forbindelse med koronakrisen har Stortinget kommet med flere krisepakker. Blant annet tar staten over ansvaret for lønn fra dag tre av permittering. Flere politikere har ønsket utbyttenekt for selskaper som benytter seg av krisepakken, og andre advarer mot å misbruke permitteringsmuligheten.

— Allerede nå hører vi at permitteringsordninger misbrukes. Folk permitteres for at bedrifter skal spare penger. Mens ansatte er permittert inviterer bedriftene til «dugnad» der arbeiderne likevel er på jobb. Så hører vi om bedrifter som permitterer folk, men der arbeiderne likevel jobber som normalt, sier Sylvi Listhaug (Frp) til E24.

Kjedelig situasjon

Hovedtillitsvalgt i Apotek 1, Ingun Gjerde, bekreftet permitteringstallene tirsdag 7. april. Hun forklarer at det varierer om det er deler av stillinger eller hele stillinger som permitteres, og både apotekteknikere og farmasøyter blir permittert. 

Apotek over hele landet permitterer, men de har noe felles. 

— Vi ser det går hardest utover de som er i kjøpesenter og bykjerner. Der som folk rett og slett ikke oppholder seg nå, sier hun.

Gjerde bekrefter at noen apotek har gitt to dagers permitteringsvarsel, men kan ikke gå inn på hvor mange siden det fremdeles er noen som diskuteres. Hun opplever at de hovedtillitsvalgte har grei dialog med Apotek 1 og understreker at dette er nytt og utfordrende for alle. 

— Både ansatte og arbeidsgiver synes dette er en skikkelig kjedelig situasjon og prøver å få det til på best mulig måte, sier hun.

— Blir reglene for permittering som er satt i arbeidsmiljøloven og avtalene fulgt? 

— Det ligger til grunn for det som blir gjort, og vi prøver å passe på, sier hun. 

Apotek 1 har lite å si

NFT har sendt en rekke spørsmål til Apotek 1:

— Hvor mange er permittert?
— Hva er begrunnelsene for å permittere?

— Hvor mange har dere permittert med to dagers varsel?
— Hva er begrunnelsene for å permittere med kort varsel?
— Mener dere koronakrisen i seg selv er grunn til å bruke todagersvarsel?
— Hvor stor inntektssvikt mener dere må til for å bruke todagersvarsel?

— Hvorfor er det Apotek 1, som er den største og mest innbringende av kjedene, som permitterer?

— I forbindelse med koronakrisen har det blitt inngått nye avtaler om arbeidstid, og de ansatte hos Apotek 1 har blant annet gått med på endring i arbeidsplaner, overtid og utlån mellom apotek på kortere varsel for å hjelpe til i krisetid. I noen hardt rammede bedrifter bidrar ledelse og eiere i dugnaden med blant annet å kutte egen lønn. 
Hva har ledelse og eiere i Apotek 1 gjort for å bidra i dugnaden?
— Vil det bli utbetalt utbytte i år?
— Vil ledelse få utbetalt bonuser?

— Mange bedrifter har måtte stenge på dagen. De fleste apotek er åpne, mange av dem har hatt og har fremdeles stor trafikk. Hvordan tror dere dette virker inn på folks oppfatning av apotekkjedenes ønske om å delta på dugnaden?

— Hvordan er omsetningen til Apotek 1 i helhet gjennom de siste tre ukene?  

Som svar har vi kun fått generelle kommentarer. Svarene er stort sett kopiert fra svarene Apotek 1 har gitt NFT og Dagens Medisin tidligere:

«HR-direktør Gunn Jorunn Grasbakken bekrefter at flere ansatte er permittert i apotek og avdelinger der arbeidsoppgaver er blitt borte som følge av koronasituasjonen.

- Vi er i en svært uforutsigbar situasjon der endringer skjer fra dag til dag. Vi vurderer vår situasjon løpende og handler deretter.

- Det er ikke ønskelig å permittere, men vi ser oss nødt til å iverksette dette der arbeidsoppgaver er blitt borte over natten som følge av koronasituasjonen. Vi ønsker å gjøre grep som bidrar til at vi sikrer arbeidsplasser også etter koronakrisen, sier Grasbakken.

- Vi tilbyr annet passende arbeid så langt det er mulig for å unngå permitteringer. Dette kan være arbeid på nærliggende apotek eller i andre avdelinger i kjeden.

- Hovedregelen for permitteringer er at varsel skal gis med 14 dager frist, todagersfristen gjelder i uforutsette situasjoner. Uforutsette situasjoner gjelder ikke bare bedrifter som er pålagt å stenge. Vi forholder oss til reglene og vil vurdere to dagers varslingsfrist der det er grunnlag for det.»