Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene. Samtidig settes et tak på egenandelen på selve vaksineringen på 50 kroner ved vaksinering hos fastlege. 

Folkehelseinstituttet (FHI) som allerede har bestilt flere doser i år enn noen gang før, men som ikke har nok til å dekke alle i risikogruppene og helsepersonell, antar dette vil øke etterspørselen etter vaksiner ytterligere. Helsedirektoratet har derfor vedtatt at alle influensavaksiner i det private markedet, stort sett apotekene, skal forbeholdes målgruppene frem til 1. desember. 

— For å sikre at flest mulig personer i risikogruppene får tilbud om influensavaksine har Helsedirektoratet i samråd med oss gjort et vedtak om at apotekene må forbeholde vaksinedosene de har til personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom og helsepersonell, sier Siri Helene Hauge, overlege ved FHI på FHIs nettsider.

Les også: Har ingen tvil om at farmasøytrekvirering er trygt

Vaksinemarkedet er tomt

FHI har kjøpt inn 1,2 millioner doser vaksine mot årets influensa til influensavaksinasjonsprogrammet. Det er 400 000 doser mer enn i fjor, men fremdeles ikke nok til å dekke alle i risikogruppene som utgjør 1,6 millioner mennesker, og helsepersonell som utgjør cirka 300 000. 

FHI skulle gjerne hatt flere, men det er ikke flere vaksiner tilgjengelig. 

— Det hadde vært bra om vi hadde klart å få tak i mer, men det er rett og slett tomt i hele markedet. Interessen for influensavaksine har bare økt i hele Europa, og det er ikke mulig å produsere veldig mye mer i løpet av en kort periode enn det produsentene har planlagt for, sier farmasøyt og seniorrådgiver ved FHI, Kjersti Margrethe Rydland til Farmatid.

Interessen for vaksine har økt jevnt de siste årene, men hun tror frykten for å få influensa og korona på samme tid har økt ønsket om vaksine både blant befolkningen og myndigheter i mange land. 

Vil være sikker på å dekke risikogruppene

Rydland forklarer at FHI fremdeles har mange doser av vaksinene Influvac Tetra og Vaxigrip Tetra på lager. Grunnen til at de stoppet bestillingene tidligere i september og apotekene nå pålegges å prioritere målgruppene, er for å være sikker på at de har vaksiner hvis noe skulle skje med leveransen av vaksinen Fluad som skal komme i november. FHI har bestilt 100 000 doser Fluad som er en trivalent adjuvantert influensavaksine beregnet på beboere på sykehjem og omsorgsboliger.

— Siden den skal gå til de aller svakeste, så holder vi av de andre til vi er sikre på at den kommer i tide, sier hun. 

— Friske personer som ikke jobber nært sårbare pasienter har ikke noe stort behov for influensavaksine. Det hender at ellers friske, unge personer blir alvorlig syke av influensa, men risikoen er mye lavere enn for personer i risikogruppen. Det beste tiltaket personer utenfor målgruppene for influensavaksinering kan gjøre er å fortsette å følge smitteverntiltakene mot korona, da disse også hemmer spredningen av influensavirus, legger hun til.

Kan bli rolig influensasesong

FHI antar flere enn fjorårets rekordmange 800 000 kommer til å ta årets influensavaksine, men de vet ikke hvor mange. Det skal mye til at alle i risikogruppene tar vaksinen, og selv om mange ønsker vaksine på grunn av korona, kan det også se ut som koronakrisen med alle smitteverntiltakene, fører til at færre får influensa. 

— Det er mange faktorer som spiller inn på influensasesongen. Selv om foreløpige tall fra den sørlige halvkule tyder på en rolig influensasesong må vi likevel forberede oss på at utbruddet kommer som vanlig, sier Rydland. 

Målgruppene for influensavaksinasjon

I følge FHI er dette målgruppene for influensavaksine:

Risikogrupper:

 • Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper:

 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som