Apotekene har gjennomført en rekke smitteverntiltak i forbindelse med koronakrisen, fra å begrense antall kunder til pleksiglass i resepturen. 

I et brev til Helsedirektoratet ber Apotekforeningen myndighetene vurdere å etablere en ordning som gir apotek mulighet for å få refundert utgifter til smitteverntiltakene.

«Økte kostnader i apotek er ekstra krevende i en situasjon der apotekene opplever økt arbeidsbelastning mht. veiledning av kunder/pasienter og håndtering av legemiddelmangel. Samtidig opplever nå mange apotek sterk reduksjon i salget, på samme måte som annen detaljhandel. Dette gjelder særlig salg av handelsvarer.» skriver seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm i Apotekforeningen.

Les også: Apotek 1 permitterer flere farmasøyter

Han anerkjenner at dette er problematikk som også gjelder i andre bransjer innenfor detaljhandelen. 

«Det spesielle for apotek er at de, i motsetning til andre bransjer, er underlagt pris- og avanseregulering fra myndighetene. Det innebærer at økte kostnader ikke kan dekkes inn ved å øke utsalgsprisene.» skriver han og opplyser at apotekene i Storbritannia får dekket utgiftene til pleksiglass i apotek av myndighetene med 300 pund per apotek.

Les også: Vitusapotek planlegger permittering ved 20 apotek

Kanestrøm får ikke stort gehør hos Helsedirektoratet. 

«Det finnes ikke en slik ordning i dag for tilsvarende virksomheter, og det er heller ikke planlagt å opprette slike ordninger.» skriver seniorrådgiver Solrun Elvik som viser til kompensasjonsordningen for næringslivet som staten har opprettet for virksomheter som opplever sterk reduksjon i omsetning.

Les også: Uenighet om smitteverntiltakene i apotekene er gode nok