På vegne av apotekbransjen har Apotekforeningen signert en samarbeidsavtale med Oslo kommune om at apotekene skal bidra med å vaksinere deler av Oslos innbyggere.

— Det er moro at vi får muligheten til å bidra, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, da han og helsebyråd Robert Steen (Ap) møtte et lite utvalg pressefolk foran Oslo rådhus onsdag ettermiddag. 

Les også: Spennende å være blant de første koronavaksinatører fra apotek

Kan vaksinere 10 000 i uken

Cirka 90 apotek vil bidra med vaksinering i Oslo. I første omgang skal 23 apotek i Oslo sørge for vaksinering av et par tusen helsepersonell for kommunen. Det er planlagt at vaksineringen starter allerede denne uken.

Samarbeidsavtalen innebærer at apotekene kan vaksinere 10 000 osloinnbyggere i uken, samtidig med vanlig apotekdrift. Det sikrer en vaksinekapasiteten i Oslo på 120 000 per uke. Om behovet blir større, kan apotekene øke vaksineringen opp mot 20 000 i en kortere periode. 

Les også: Farmasøyter får rett til å rekvirere koronavaksine

Vil komme en ketchupeffekt for vaksiner

Selv om nyheten kommer samtidig som nyheten om at Johnson & Johnson utsetter utrullingen av sin vaksine, og problemet ikke umiddelbart er mangel av vaksinatører, men vaksiner, er helsebyråd Robert Steen også strålende fornøyd med å sikre avtalen som øker vaksinekapasiteten til kommunen. 

— På et eller annet tidspunkt kommer det en ketchupeffekt på dette. Det å være rustet når den ketchupeffekten kommer, er oppgaven vår, og det er der apotekene kommer inn som et supplement til kommunens egne vaksinasjonssentre og fastlegene, sier han og legger til at kommunen har god erfaring fra samarbeidet med apotekene under svineinfluensaen og at det la grunnlag for dagens avtale. 

Avtalen mellom apotekene og kommunen er basert på forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det vil kun være personer som er henvist til apotek fra Helseetaten i Oslo kommune som skal vaksineres.

Vaksinatørene får ikke vaksine

— Vil de ansatte i apotek som nå skal vaksinere få tilbud om vaksine? 

— Det er slik at ifølge retningslinjene fra FHI er prioritert helsepersonell de som er kritiske for helsetjenesten i kommunen og har pasientnær kontakt, og det er i den definisjonen de som setter vaksine i apotek ikke kommer inn, forklarer Steen. 

— Men hvis det kommer mange vaksiner på en gang, kan sykdom og karantene skape kritisk vaksinatørmangel? 

— I en sånn situasjon må vi kanskje revurdere det, men jeg håper vi har kommet så langt da, at mange er vaksinerte, sier Steen og legger til at denne problemstillingen er lik for flere grupper, som blant annet barnehageansatte og lærere, og at det er noe kommunen ser på. 

— Jeg har skrevet et brev til FHI hvor jeg spør om de ikke kan gjøre en vurdering ut over kritisk helsepersonell fordi jeg ser at en del av den problematikken dukker opp nå, sier han.

Per T. Lund kan i tillegg opplyse at det i avtalen åpnes for at vaksinatørene kan vaksineres med doser som blir til overs dersom enkelte ikke møter opp til sin avtale om vaksinering i apotek.

— Disse restdosene må brukes, og det er i alles interesse at ingen doser må kasseres. Vi vil ha tett og kontinuerlig dialog med kommunen som sikrer at dosene som leveres til apotek blir brukt.

Håper andre kommuner følger etter

Apotekforeningen har samtaler med andre store norske kommuner om vaksinering i apotek, men det er ikke gjort noen avtaler foreløpig. Lund håper dagens avtale viser de andre kommunene at det er mulig. 

— Vi håper og tror at andre kommuner ser muligheten som ligger i samarbeid med apotekene om vaksinering.