Fakta

  • FarmaPro må fases ut innen 12 til 24 måneder etter at ny bransjeløsning og egen løsning for apotekene er på plass.
  • Parallelt med at bransjeløsningen skal bygges i fellesskap, må de ulike kjedene, sykehusapotekene og frittstående apotek komme opp med sin egen løsning som virker opp mot bransjeløsningen.
  • Ifølge den offentlige utlysningen for prosjektet er omfanget av prosjektet estimert til å være verdt mellom 400 og 600 millioner kroner over en -periode på fem til åtte år.

Hele apotekbransjen tar skritt på veien mot et nytt nasjonalt IT-system. Prosessen for å få på plass FarmaPro-erstatteren omtales som både krevende og fremtidsrettet. 


Apotekforeningen har siden 2015 arbeidet med å anskaffe et nytt nasjonalt IT-system for landets rundt 900 apotek. I slutten av ­september i fjor ble det kjent at Capgemini Norge AS tildeles kontakten om å utvikle ­apotekenes nye bransjesystem, som ifølge direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, Terje Wistner, vil ­bygges opp annerledes enn FarmaPro. I et tidligere intervju med NFT (nr. 6/2017) uttalte han at løsningen deles i to:

«Vi tar ut det som går på lager, ­logistikk og betaling og overlater til ­apotekeierne selv å ta hånd om det. De må dermed selv få kjøpt et system som støtter disse oppgavene». 

Wistner forteller i dag at navnet på den nye felles bransjeløsningen er EIK. Navnet ble valgt etter en navnekonkurranse med over 50 innsendte forslag. 

— Vi var opptatt av et navn som er kort og enkelt, som betyr noe, er lett å uttale og som kan illustreres med noe solid og del av helhet, forklarer han. 

Terje Wistner, Apotekforeningen
I rute: Apotekforeningens Terje Wistner mener at EIK kan testes våren 2019. Foto: Espen Solli / Apotekforeningen

Apotekforeningen er i rute og arbeider for å pilotere løsningen våren 2019. 

— Vi er avhengige av at apotekene har sine apoteksystem klare og vi arbeider tett sammen med myndigheter og apotek for å sikre at vi kommer i mål, sier han til NFT. 

— Gjensidig avhengig

Anne Blindheim er prosjektleder for Norsk Medisinaldepots (NMD) nye apotekløsning.

— NMD har valgt samarbeidspartner og en ny apotek­løsning for våre vitusa­potek og apotek tilknyttet Ditt Apotek. ­Prosjektet er godt i gang, og vi jobber med å designe fremtidige arbeids­prosesser i apotek, informerer hun. 

For NMD oppleves samarbeidet med EIK-prosjektet positivt. 

Anne Blindheim, Norsk Medisinaldepot (NMD)
Fornøyd: NMDs Anne Blindheim opplever samarbeidet med EIK-prosjektet som ­positivt. Foto: NMD

— Da vi har en gjensidig avhengighet til hverandre, ser vi at en nøkkel for suksess er tett og transparent dialog ­gjennom hele prosjektperioden, og et godt ­­­­­
sam­arbeidsklima på tvers av ­bransjen. Det er godt å se at EIK-­prosjektet ­leverer i ­henhold til plan så langt, noe som gir oss tro på den videre prosjektplanen, ­konstaterer Blindheim. 

Omfattende prosess

Boots Norge har hatt som mål å få inn flest mulig innspill og ønsker til sin nye apotekløsning, og de har gjort tiltak for å lytte mest mulig til brukerne av den nye løsningen.

— Arbeidet med ny ­apotekløsning­ gir oss fantastiske muligheter til å sette ­kunden i sentrum og å gi våre ansatte en spennende og faglig rettet ­arbeids­hverdag de neste 10–20 årene i apotek, sier ­farmasøyt Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonsansvarlig og fagredaktør i Boots Norge, og fortsetter: 

— For å sikre dette har vi hatt en ­omfattende idé- og planleggingsfase der vi har involvert bredt og tverrfaglig i organisasjonen. De fleste store IT-utviklingsmiljøene har vært med oss i denne prosessen. Nå er vi for fullt inne i utviklingsfasen der vi ­sikrer at alle fysiske og digitale kundemøter ivaretas av robuste og fleksible systemer. 

Sykehusapotekene ønsker på sin side ikke å gå nærmere inn på fremgangen: 

— Vi er nå i gang med en anskaffelses­prosess. Det er derfor for tidlig å ­­­­­
kon­kretisere hvilken løsning vi kommer til å gå for, sier Tore Prestegard, administrerende direktør i Sykehusapotekene HF. 

Spennende og krevende

Apotek 1 opplyser at de er godt på vei med å forberede egne løsninger. 

— Vi har lagt mye av papirarbeidet bak oss og skal snart begynne på den spennende fasen hvor vi konkretiserer og bygger fremtidens apoteksystem for vår kjede, forteller Karl Magnus von Krogh, IT-direktør i Apotek 1. 

 — Hvordan opplever dere prosessen?

— Prosessen er spennende, men også krevende. Det er mye som skal gjennomgås og tenkes på, og det krever stor innsats fra mange flinke mennesker. Det er alltid krevende å frigjøre nok tid hos interne ressurser til å delta i så store prosjekter, men samtidig ser vi at internt eierskap er en kritisk suksessfaktor — vi må sikre at dette blir «vår» løsning som alle våre ansatte kommer til å bli fornøyd med, understreker von Krogh. 

Representanter for de frittstående ­apotekene har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til saken. 

(Publisert i NFT nr. 3/2018 side 10-11)