Fakta om studien

  • Studien gjennomføres i tidsrommet 4. april til 1.mai 2016
  •  Et representativt utvalg på 45 apotek i hele landet deltar
  • Studien gjennomføres i samarbeid med Apokus
  • Det skal rapporteres fra farmasøytiske tjenester i både reseptur og selvvalg
  • Det er estimert at det skal rapporteres fra omtrent 50 000 reseptekspedisjoner
  • Måleparametre og rapporteringsverktøy i studien er utarbeidet på bakgrunn av en forundersøkelse i åtte apotek

Kilde: Apotekforeningen

Studien har ifølge foreningen fått navnet «Kartlegging av farmasøytiske tjenester i apotek- intervensjoner, veiledning og informasjon», og skal øke kunnskapen om merverdien apotekene tilfører samfunnet gjennom farmasøytiske tjenester utført av både apotekteknikere og farmasøyter.

– Hver dag hjelper apotekansatte tusenvis av kunder med å løse små og store helseproblemer. Siden jeg begynte i Apotekforeningen for fire år siden, har jeg vært opptatt av å få dokumentert alt det gode arbeidet som gjøres i apotek. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå kartlegger omfanget av dette arbeidet, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen i en pressemelding.

Omfanget av tjenestene

Det er særlig i forbindelse med ekspedisjon av resepter Apotekforeningen ønsker å finne ut omfanget av intervensjoner og de farmasøytiske tjenestene som tilbys.

— Vi vil tallfeste tiltak som gjøres for å sikre forsvarlig utlevering og bruk av legemidler. Dette for å synliggjøre apoteket som virkemiddel i helsepolitikken. I resepturen vil vi kartlegge hvor ofte det gis informasjon eller veiledning og hvilken type. Videre antall type intervensjoner som gjøres, hva som utløser disse og hva utfallet blir, i tillegg til å registrere tidsbruk. I selvvalget vil vi registrere hvor ofte kunder henvises til lege av medisinske årsaker og hvor ofte det gis råd om egenomsorg som kan spare kunden for et besøk hos legen, beretter Faksvåg til NFT.

– Studien er historisk i den forstand at det aldri tidligere har vært gjennomført en tilsvarende undersøkelse av oppgaver og intervensjoner av dette omfanget i norske apotek, forteller Faksvåg, som mener studien vil kunne klargjøre tidsbruk på flere oppgaver i apotek og om hvor ofte farmasøytene kontakter lege i forbindelse med ekspedisjon av resepter.

— Resultatene av studien vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å forbedre og utvikle nye tjenester i apotek, samt være et nyttig faktagrunnlag i våre samtaler med helsemyndigheter og politikere, opplyser fagdirektøren i pressemeldingen.

Faksvåg forteller til NFT at for han og andre som har jobbet i bransjen i en årrekke, så har en slik undersøkelse vært etterlyst i svært lang tid.

— Det har blitt gjort forsøk i mindre skala i kjedene på dette, men aldri noe så systematisk som det vi holder på med nå.

Svært omfattende

Årsaken til at en slik undersøkelse ikke har blitt gjennomført tidligere, har ikke Faksvåg fasiten på.

— Det er jo en svært omfattende undersøkelse, og det kan nok skyldes et ressursspørsmål. Interessen har alltid vært der. Apotekforeningen har den siste tiden inntatt en mer aktiv rolle når det gjelder dokumentasjon og forskning, og dette er områder vi ønsker å være aktive på.

Faksvåg legger mye av æren på samarbeidspartner Apokus for at de nå får til et så stort prosjekt

— Apotekforeningen er prosjekteier, og setter premissene for innhold i undersøkelsen. Apokus stiller med forskningskompetansen, og vet hvor mange observasjoner og hvor mange og hvilke typer apotek som vi må ha med i undersøkelsen, forklarer fagdirektøren til NFT.

Han kan allerede nå si at det vil bli en stor jobb med å vaske resultatene fra undersøkelsen samt å sammenstille alle observasjonene før de kan presenteres offentlig.

— Men vi håper å kunne presentere resultatene tidlig i høst, påpeker Faksvåg.