Internasjonale transportkostnader stiger, og det er mangel på alt fra kontainere til lastebilsjåfører. Flere store butikkjeder uttrykker bekymring for julegaveleveransene i Dagens Næringsliv. Christian Flatum, direktør for sjøfrakt hos DB Schenker i Oslo, går så langt som å si at folk bør starte julegavehandelen så fort som mulig hvis de skal være sikre å få varene før jul. 

I apotekene merkes også disse utfordringene, men det ser ikke ut til å ha spesielt stor innvirkning på legemiddelmangelen. Legemiddelmangelen har vært økende i de siste årene, men har ikke fått den store økningen mange fryktet i forbindelse med koronapandemien. 

— Vi opplever ikke transportproblemer innenfor medisin, men vi merker noen problemer innen handelsvarer-segmentet. Leveransene på handelsvarer vi selger i apotek tar lenger tid og er mer kostbare, sier kommunikasjonsdirektør i Apotek 1, Silje Ensrud, i en e-post. 

Les også: Legemiddelforsyningene er mindre sårbare enn mange tror

Inntrykket bekreftes av kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune. 

— Vi ser noen uregelmessigheter i vareforsyningen på enkelte handelsvarer akkurat nå, men om man kan tilskrive dette den situasjonen som samlet betegnes som «transportkrisen», om det er produksjonsmessige forhold eller om det rett og slett er forhold knyttet til Brexit varierer fra sak til sak, sier hun i en e-post og legger til at de følger nøye med på situasjonen og er forberedt på at de kan bli mer påvirket mot slutten av året. 

Les også: Er det noen som egentlig vet noe om hvordan pandemien påvirket  etterspørselen etter legemidler  i verden?

Også i Vitusapotek merker de at det er transportproblemer og noe større usikkerhet rundt leveranser av produkter utenom legemidler. 

— Innenfor denne varegruppen har vi et økt fokus for å klare å få varen gjennom distribusjon og ut til kundene våre. Vi opplever også mer forsinkelser og er usikre på om vi får alle leveranser i innenfor tidsrommet vi trenger for å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter, sier Team Lead Purchasing i Vitusapotek/NMD, Fredrik Ramm i en e-post. 

— Når det gjelder legemiddelleveranser, så har vi en regelmessighet på leveranser som gjør at vi ikke har merket så store utfordringer her, legger han til.