Apotekene og Apotekforeningen opplyser at de står på for å sikre gode smitteverntiltak og sikre trygge og åpne apotek gjennom koronapandemien. 

Vitusapotek har allerede fått flere tiltak på plass og rapporterer om en klar plan for driften. 

— Vi har tett dialog med myndighetene og Apotekforeningen, og vi forholder oss alltid til smittevernrådene gitt av FHI. I tillegg har vi innført flere strenge rutiner for ansatte, for å holde dem friske. Ansatte i apotek skal ikke ha kontakt med mennesker ut over det som er strengt tatt nødvendig. Det samme gjelder de som kjører varene fra lager til apotek.  Dette gjør vi av hensyn til de som må gå inn i apotekene og som kan være personer i risikogrupper, skriver kommunikasjonssjef i Vitusapotek/NMD Tonje Kinn.

Les også: Skotske apotek bes om å utvide åpningstiden under koronapandemien

Mange fysiske tiltak i apotekene 

Andre smitteverntiltak Vitusapotek har innført i apotekene er å alltid holde minst én meter avstand mellom kunde og ansatt, maskeringstape på gulvet foran reseptur og utgangskasse for å markere avstanden kunden bør ha, smittevernplakater på alle dører, og Antibac skal alltid være tilgjengelig for kunder og ansatte. I tillegg setter apotekene opp pleksiglass i apoteket der det er mulig.

— Som et smittevernstiltak i apotek vill det bli hengt opp plexiglass ved resepturen/diskene og utgangskassene for å minimere smittebelastningen for de ansatte. Vi kommer til å rulle det ut i alle Vitusapotek, og det er et tilbud til Ditt Apotek som ønsker det, opplyser hun.

Pleksiglassene henges i kroker fra taket, slik at de kan fjernes når epedimien er over. 

Fysiske skiller: I Vitusapotek Sørbyen i Gjøvik ble det jobbet for fullt søndag med å etablere smitteverntiltak. Foto: Siv Overhalden

Informerer ansatte

Kinn forklarer at de har tett dialog med kommunelegene ved mistanke om smitte i apotekene og finner alternative løsninger for å kunne levere ut varer til kunder. 

— Vi oppfordrer kunder til å kontakte/ringe det lokale apoteket med mistanke om smitte, for å sammen finne den beste løsningen. Det kan være å levere ut legemidlene utenfor apoteket, der fysisk kontakt unngås.

Beredskapsgruppen i NMD har morgenmøter hver dag via Teams og vurderer siste oppdateringer om smittesituasjon og smitteverntiltak.

— som igjen blir kommunisert ut til alle våre ansatte daglig via interne kanaler. Vi har opprettet en intern e-post som er bemannet for å kunne svare opp alle spørsmål relatert til denne situasjonen. 

Tomt for munnbind og Paracet

Kinn kan også fortelle at de har økt bemanning på lageret for å sikre at varene kommer ut til alle apotek i henhold til behovene, men det er stor pågang etter noen produkter i apotekene.

— Etterspørselen av produkter som smertestillende, desinfiserende midler og munnbind er veldig høy. Vi følger med på lagerbeholdningen hver dag, og er i fortløpende dialog med leverandører om tilgjengelighet og behov på disse produktene. Vi får inn forsyninger med jevne mellomrom, men enkelte produkter er vanskelig å få tak i disse dager. Munnbind er vi utsolgt for, og vi vet ikke når vi får inn ny forsyning. Per dags dato er vi også utsolgt for Paracet og flere andre varianter, men NMD får inn ny forsyning til lager neste uke. 

Vitusapotek har solgt mange infuensavaksiner de siste dagene, men de har doser på lager. Etterspørselen av Pneumokokkvaksinen er høy, og der er NMD tomme på lager. 

— Enkelte apotek kan ha vaksinen, men vi har dessverre ikke oversikt over hvor mange eller hvilke apotek som har det. 

Apotek1 bruker sikkerhetsvakter

Apotek1s kommunikasjonssjef, Kjersti S. Ofstad, opplyser at de også setter opp pleksiglass ved kassene på alle apotek. I tillegg tar Apotek1 flere konkrete grep. 

— Apotekene innfører nå maksgrense på fem kunder av gangen, og setter opp markeringstape ved skranken for å be kunder om å holde 1-meters avstand. Hvis mulig bes kunder om å vente utenfor etter at man har trukket kølapp, slik at det ikke blir mange som står i en gruppe og venter på tur. Det er dessuten hyppigere renhold, tilgang til desinfeksjon ved inngangene i de apotekene der vi har dette tilgjengelig, sier hun i en epost. 

Hun legger til at de har kontakt med PSS-Securitas for å hjelpe med den høye pågangen ute i apotek og holde kontroll på begrensingen på fem personer. I tillegg har Helsedirektoratet kommet med midlertidig unntak fra krav om kundesignering på resepter i forbindelse med Covid-19, og apoteket tar heller ikke imot kontanter slik situasjonen er nå.

— Hvordan er situasjonen ute i apotekene?

— Vi opplever at det er et stort trykk ute i apotekene våre og mange oppsøker apotekene med spørsmål og behov. Fordi apotek er én en av de 15 kritiske samfunnsfunksjonene, så er det vesentlig at vi holde åpent. Derfor må apotekansatte holde seg friske. Samtidig er apoteket et sted der den del kunder som er spesielt utsatt dersom de skulle bli smittet oppholder seg. Derfor oppfordrer vi personer med symptomer på luftveissykdom, eller som er i karantene, å ikke komme til apoteket. Man kan heller be andre personer om å hente medisiner og apotekvarer for seg. Alt man trenger å gjøre er å fylle ut en fullmakt, og sende med dem legitimasjonen sin, sier Ofstad.

— Hamstres det?

I startfasen til utbruddet kunne vi se tendenser til hamstring på blant annet munnbind og desinfeksjon. Og i slutten av forrige uke så vi også tendenser til hamstring på mange ulike produkter. Apotek 1 har innført begrensninger på kjøp av Antibac og lungeinfeksjonsvaksinen Pneumovax. Dette er fordi det per i dag er begrenset tilgang i markedet. 

— Dersom noen velger å hamstre blir logistikksystemene våre utfordret og det tar lenger tid enn ønskelig å etterfylle apotekhyllene. Vi har nok varer til alle kundene våre, såfremt alle handler som normalt, sier hun og påpeker at de har jevn og god leveranse på det aller meste, med unntak av munnbind og desinfeksjon.

Tiltak i Boots

Kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune, opplyser tirsdag at Boots har gjort følgende hovedtiltak for smittevern i apotekene:

  • Vi begrenser antall besøkende i apoteket: Dette handler om skjønnsmessige vurderinger av hvor mange det kan være i lokalet hvis man samtidig skal kunne følge råd rundt generelt smittevern og avstand. Her blir det kommunisert i det enkelte apotek rundt antall og forholdregler ut fra lokalets størrelse og beskaffenhet. I forhold til dette innfører vi også tiltak for køordning med fysiske stengsler.
  • Fysiske barrierer for å sikre avstand: Her er pleksiglass ett av tiltakene som er på vei inn. Dette innføres for å redusere dråpesmitte med store dråper, men også for å sikre avstand.
  • Kundesignatur på pad i apotek unngås for resepter som følge av midlertidig unntak gitt av Helsedirektoratet.
  • Desinfeksjonsflaske ved inngangen som kundene oppfordres til å bruke.
  • Økt fokus på vask av hender blant ansatte (Kommunikasjonssjefen påpeker at oppslag om håndhygiene og generelt smittevern var det første tiltaket Boots innførte for cirka seks uker siden).
  • Desinfisering av overflater flere ganger daglig.

Aldin Thune legger til at smittevernet hos Boots handler både om å verne ansatte, slik at vi kan opprettholde åpne apotek gjennom hele denne situasjonen, men også om å verne kundene mot smitte. 

—Derfor har vi satt i gang en «kampanje» i våre kommunikasjonskanaler ut mot publikum som oppfordrer folk til å vise hensyn og å holde avstand når de er på apoteket. Vi har også fokus på å kommunisere at de som er satt i karantene eller som er smittet med koronavirus må sende andre for å hente for seg i apoteket.

Boots har også opplevd stor pågang, og hun opplyser at det i slike situasjoner er utfordrende å få fylt på med nok varer til å møte den totale etterspørselen på varer som er spesielt aktuelle. 

— Det er særlig munnbind og hånddesinfeksjon som har vist seg utfordrende siden koronautbruddet begynte. Her har leverandørene vansker med å møte den totale etterspørselen, så vi har ikke fått fulle leveranser. Dette er situasjoner vi jobber kontinuerlig for å løse.

Følg med på Apotekinfo og intranett

Apotekforeningen fortsetter jobben med å avklare spørsmålene som dukker opp i apotek.

— Mange av spørsmålene krever avklaring med Helsedirektoratet og Legemiddelverket. I tillegg er det selvsagt veldig mange praktiske situasjoner som de apotekansatte løser fortløpende i apotekene, skrev administrerende direktør Per T. Lund i en epost søndag kveld. 

— Vi har hendene fulle, så jeg regner med at de apotekansatte har forståelse for at vi ikke alltid kan ha svaret klart i det spørsmålet er stilt. Generelt oppfordrer vi apotekansatte til å følge med på kjedeintranettene og på Apotekinfo, for nå kan det skje endringer fra time til time – også på en søndag, legger han til.

Alle i Apotekforeningen arbeider nå fra hjemmekontor, som betyr at kommunikasjonen foregår via e-post og Skype. De har fortløpende og tett dialog med medlemmene og helsemyndighetene via de samme kanalene.

Apotekforeningen formidler råd om smittevern til apotekene og ser at det gjøres mange gode tiltak ute i apotekene. 

— Egentlig er dette praktiske måter å håndtere myndighetenes smittevernråd på, og viser at apotekene er flinke til å omsette råd til praktisk handling.

Må finne en løsning for Pneumvax

Ut i uken vil Apotekforeningen jobbe med spørsmålet om hvordan apotekene skal håndtere utlevering av Pneumvax-vaksinen. De prøver å avklare om det er mulig å lempe på reglene for å flytte varer mellom apotek på tvers av apotekeiere, og om det er mulig å finne andre løsninger på kravet om å signere for mottak når du får levert legemidlene hjem. 

— På fredag fikk vi ordnet unntak fra kravet om at kunden skal signere på signaturplaten i apotek, så myndighetene er absolutt lydhøre når vi tar opp praktiske utfordringer med dem.