Apotekene er for mange det første stedet de oppsøker ved smitte eller bekymringer rundt smitte, og Apotekforeningene antar mange, både pasienter og personer med smitterisiko, vil oppsøke apotekene hvis smitten med koronavirus i Norge øker. 

foreningens nettside påpeker fagdirektør Per Kristian Faksvåg at det ble etablert nært samarbeid mellom Apotekforeningen, Helsedirektoratet og øvrige helsemyndigheter under utbruddet av svineinfluensa i 2009.

— Vi må ta med oss lærdommen fra 10 år tilbake, og avklare hvilken rolle apotekene kan ha overfor publikum. Det er også viktig at de apotekansatte får god informasjon så tidlig som mulig. Vi må unngå at apotekene blir en smittearena, sier Faksvåg.

Foreningen tok derfor initiativ til dialog med Helsedirektoratet og andre helsemyndigheter for å diskutere apotekenes rolle.

Les også: Usikkerhet blant farmasøyter om koronaviruset

Apotekforeningen blir inkludert

Onsdag hadde de møte med Helsedirektoratet og kommunikasjonssjef Jostein Soldal oppsummerer møtet slik: 

  • Helsedirektoratet og Apotekforeningen er enige om at apotekene kan være en velegnet kanal for å gi informasjon til publikum. Apotekene må basere sin informasjon på offisielle kilder som Folkehelseinstituttets nettside og helsenorge.no. Direktoratet er spesielt opptatt av at de som er i risikogrupper får god informasjon fra helsetjenesten.
  • Apotekforeningen vil på vegne av apotekbransjen bli trukket inn i ulike fora der situasjonen og tiltak diskuteres.
  • I møtet ble det også diskutert blant annet mulige tiltak for å redusere smittepresset i apotek, og håndtering av eventuelt stort sykefravær i apotekene. Apotekforeningen vil ta opp behovet for bransjestandarder på disse og andre områder med medlemmene våre.

Apotek er en del av helse og omsorg

I tillegg understreker Soldal at Helsedirektoratet ga tydelig uttrykk for at de anser apotekene for å være en del av helse- og omsorgstjenesten, og at de forutsetter at apotekene følger rådene som gis til helsetjenesten.

Legemiddelberedskap

Torsdag hadde Apotekforeningen møte med Legemiddelverket om hvordan legemiddelberedskapen påvirkes av koronautbruddet. 

Der drøftet de hvordan Apotekforeningen og apotekbransjen kan bidra til at Legemiddelverket får best mulig oversikt over utviklingen i apotekmarkedet i den situasjonen vi er i nå.