Apotekforeningen har siden 2015 jobbet med å innføre et nytt felles datasystem for alle norske apotek. Målet var å kjøre en pilot våren 2019 og full utrulling i starten av 2020. 

— Vi kan konstatere at prosjektet er forsinket – av ulike årsaker. Vi jobber nå med en forutsetning om at vi kan se de første installasjonene på apotek fra januar 2021, og det er en betydelig forsinkelse, opplyser administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund.

Les også: Ut med det gamle, inn med det nye

Gigantskritt 

Eik, som det nye datasystemet skal hete, er eid av Apotekforeningens nyopprettede datterselskap, Difa AS, og utvikles av Capgemini Norge AS. 

Systemet skal være en modernisering av resepthåndtering, refusjoner og rapportering fra det gamle apoteksystemet, FarmaPro, som ble etablert i 1999, og det skal inkludere nye funksjoner som informasjon og rådgiving, farmasøytiske tjenester, journalføring og legemiddelverifikasjon. Disse skal være felles for alle apotekene.

Hele systemet skal samtidig flyttes opp i nettskyen, slik at systemene til de forskjellige apotekene kan snakkes sammen og utveksle journalinformasjon. 

— Hele poenget er at vi skal være forberedt på tverrfaglig samarbeid. Og det er jo et gigantskritt når du ser hvor langsomt det går i helsevesenet for øvrig, sier Lund. 

I tillegg skal noen funksjoner, som kasseløsninger, logistikk og apotekdrift tas ut av det nye felles systemet og håndteres av apotekene selv. Apotekene lager egne datasystemer som skal koble seg til det felles systemet. 

— Der vil apotekene konkurrere rett og slett. De skal konkurrere om å ha den mest brukervennlige og kundeorienterte løsningen, forklarer han.

Les også: Digital fornyelse i apotek

Mer komplekst enn antatt 

Ifølge Lund er Eik infrastrukturen, mens de forskjellige apotekene lager sine egne brukergrensesnitt, og at farmasøytene ute i apotekene kun vil forholde seg til apotekenes egne systemer. En av de store utfordringene er å finne hva som skal gjøres av Eik og hva som skal gjøres av apotekenes egne systemer og, ikke minst, lage gode løsninger som gjør at Eik kan fungere godt sammen med de tre kjedenes og sykehusapotekenes løsninger som også er under utvikling. 

— Det er som å skyte på et bevegelig mål, sier Lund og viser til at selv om Eik, i seg selv, blir et mindre system enn FarmaPro, er det et komplekst system som det tar lenger tid å utvikle enn både Apotekforeningen og Capgemini forutså. 

— Det er mange årsaker som gjør at vi skjønte at vi ikke rakk det, og vi så i sum at det var nødvendig å replanlegge hele prosjektet.

Samtidig er han er fornøyd med at de har klart få til et samarbeid om den grunnleggende infrastrukturen.

— To sykehus i Norge klarer jo ikke å samarbeide om å sende hverandre journaler, smiler han.

Les også: Apotekene inn i ny IT-fremtid

Skiftet leder i innspurten

Terje Wistner, som har vært direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen i sju år, har jobbet både med innføringen av verifikasjonssystemet og utviklingen av det nye felles datasystemet. I mars sluttet han i Apotekforeningen, og arbeidet med Eik er tatt over av Ingar Dahl, som nå er daglig leder for Difa. 

— Vi er fornøyd med at vi har Ingar. Han er superkompetent og har veldig relevant bakgrunn, sier Lund og opplyser at Dahls forrige jobb var i Direktoratet for e-helse.

Tar over tømmene: Ingar Dahl tar over ansvaret for Eik etter Terje Wistner. Foto: Apotekforeningen
Tar over tømmene: Ingar Dahl tar over ansvaret for Eik etter Terje Wistner. Foto: Apotekforeningen