Apotekere har som alle andre arbeidstakere plikt til å jobbe for målene arbeidsgivere, setter for bedriften, men det står tydelig i forarbeidene til apotekloven at de skal ha sterk og selvstendig stilling. 

— Rollen deres som daglig leder må være reell, for det er en forutsetning for driftskonsesjonen. Det innebærer at apotekere ikke kan ses på kun som butikksjefer med ekspedisjonsrett. Rollen som daglig leder innebærer at det er en grense for hvor mye detaljstyring som eier kan drive med, sa Håkon Austdal under Apotekerdagen 2021 arrangert som webinar av Norges Farmaceutiske Forening.

Austdal er advokat i Advokatfirmaet Haavind AS, men har også en bachelor i farmasi og har erfaring fra apotek. 

Les også: Rart at apotekere ikke kan styre egen arbeidstid

Finnes skrekkeksempler

Austdal har inntrykk av at forholdet mellom apotekerne og kjedene stort sett er godt, og han tror de fleste virksomheter gjør det de skal for å holde seg innenfor regelverket. Samtidig vet han at apotekere ofte føler de blir stående i en skvis mellom kravene fra arbeidsgiver og de faglige kravene i regelverket. Han ser også at det er ting å ta tak i for apotekerne, spesielt når det gjelder å sørge for tilstrekkelig bemanning og mulighet til å leie inn vikarer. 

Han har hørt flere skrekkeksempler på apotekere som for eksempel får nei til å leie inn vikar selv om de har vurdert at bemanningen er uforsvarlig lav.

— Slike tilfeller er etter min mening klart i strid med kravene i regelverket, og her mener jeg apoteker bør ta kontakt med Legemiddelverket, sa han. 

Stå på kravene

Etter foredraget har Austdal et tydelig råd til apotekere som føler at eierne kommer med krav som ikke er forenelige med faglig forsvarlighet. 

— Stå på kravene. Hvis du ikke krever din rett, så skjer det ikke noe, sier han. 

— Inntrykket er at det er litt for mye flink pike-holdning i apotekbransjen.

Han understreker at loven forutsetter at apoteker ikke alltid plikter å gjøre som arbeidsgiveren sier når dette er i strid med de faglige kravene til virksomheten.

—Selvstendigheten i den faglige rollen som apoteker forsvinner, og det er ikke riktig verken i henhold til loven eller med hensyn til utviklingen av profesjonen, sier han. 

Han erkjenner at det kan være skummelt å gå imot store og sterke arbeidsgivere, men apotekerne må huske at det er de som er ansvarlig for at apoteket drives faglig forsvarlig, og at de samtidig har god støtte i apotekloven. 

Les også: Apotekeropprørerne vant mot Vitus

Må få debatt ut i offentligheten

I forlengelse av dette tror han det ikke er alle, heller ikke blant arbeidsgivere og apotekere, som er klar over hvor stor vekt lovverket legger på at apotekeren har faglig autonomi og at regelverket forutsetter at apotekeren i mange tilfeller skal kunne ta selvstendige avgjørelser. Han mener det bør løftes opp til debatt både i apotekverdenen og utenfor.

— Dette er en debatt som trolig bør løftes opp i det offentlige, så det ikke bare blir en intern debatt i et lukket miljø som ingen andre kjenner til, sier han og legger til at det kan bidra til at kjedene gir bedre rammevilkår til apotekerne. 

— Mitt inntrykk er at for eksempel leger er mye flinkere enn farmasøyter til å stå på barrikadene når de er misfornøyde, og sammenlignet med farmasøyter er de mer høylytte i det offentlige rom, sier han og legger til med et smil at apotekerne ikke nødvendigvis skal være like høylytt, men de må lage litt mer leven enn de gjør nå. 

Les også: Apotek gir Ørjasæter den ene overraskelsen etter den andre

Få tilsyn

Under Apotekerdagen snakket også rådgiver Ingrid Risan Mathisen og legemiddelinspektørene Astrid Holager Fidjeland og Siv Elisabeth Haugen fra Statens legemiddelverk om kravene til bemanning i apotek og Legemiddelverkets tilsynspraksis. Med 30-40 tilsyn i året blir det bare stikkprøver blant Norges nesten 1000 apotek. 

— Vi rekker ikke rundt på så veldig mange apotek i året, sier Holager Fidjeland og viser til at de alene ikke kan sikre at alt er i henhold til lovgiving, og internkontroll er viktig for å overholde lovverket, og da er det apoteker som er ansvarlig for at det er forsvarlig drift i apoteket.

Ta kontakt: Legemiddelverket har begrensede ressurser til tilsyn og Ingrid Risan Mathisen og Siv Elisabeth Haugen oppfordrer apotekere til å ta kontakt hvis de havner i tvist med eierne.  

Oppfordrer apotekere til å ta kontakt

Haugen påpeker at hvis apoteker og arbeidsgiver ikke blir enig, så kan saken avgjøres av Helse- og omsorgsdepartementet som har delegert ansvaret til Legemiddelverket. 

— I praksis får vi få henvendelser om det, så da velger vi å tro at det er god dialog mellom apoteker og eier og at de klarer å bli enig, sier hun og legger til at de får det samme inntrykket gjennom tilsynene sine. 

Hun oppfordrer apotekere til å ta kontakt hvis de mener de blir pålagt krav som ikke er faglig forsvarlig. Det er mulig å ta kontakt med Legemiddelverket og tipse om behov for tilsyn. Legemiddelverket har taushetsplikt, så hvis de velger å gjennomføre tilsyn, må de ikke opplyse kjeden om hvorfor de velger akkurat det apoteket. 

— Vi tar gjerne imot tips om ønske om å få besøk, sier hun.

De som vil ta kontakt med dem kan ringe en av de to inspektørene eller sende e-post til tilsyn@legemiddelverket.no.

Føyer seg

Håkon Austland sier seg enig i at det i de fleste tilfeller er et godt forhold mellom apoteker og arbeidsgiver. Han stiller imidlertid spørsmål ved hvorvidt manglende henvendelser til Legemiddelverket i seg selv betyr at alt er rosenrødt. 

— Jeg tror også at denne bestemmelsen kanskje ikke er veldig godt kjent, og det kan være vanskelig å oppdage slike uenigheter ved et tilsyn hvis ingen eksplisitt nevner det, sa han under foredraget sitt. Han påpekte samtidig at mange apotekere antakelig velger å føye seg av lojalitet til arbeidsgiver eller ønske om å unngå krangling. 

Til tross for dette mener han at bestemmelsen kan ha en viss preventiv effekt. 

— Ingen bedrifter ønsker å få et vedtak som angir at de bryter loven. 

— Da er det kanskje flere tilfeller enn Legemiddelverket får med seg. Er det en ansvarsfraskrivelse fra Legemiddelverket å ha så få tilsyn?

— Nei, det blir feil å hevde det, slår Austdal fast og bekrefter at alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å følge loven, og at de aller fleste tross alt gjør det. Hvor mange tilsyn som skal føres med apotek er et ressursspørsmål for Legemiddelverket, og det er også en politisk vurdering om hvor mye midler de skal ha til dette arbeidet.  

Han tror apotekere som er i konflikt med arbeidsgiverne sine kan få god hjelp fra både Legemiddelverket og Norges Farmaceutiske Forening, men påpeker at mye av ansvaret ligger hos apotekerne selv. 

Farmaceutene jobber for apotekerne

I etterkant av foredragene kommenterte leder i Farmaceutene, Urd Andestad, Legemiddelverkets utsagn. Hun synes det er positivt at det kan se ut som de fleste har gode arbeidsforhold. 

— Men dere ringer foreningen, så vi vet at alt ikke er bra, sa hun.

Hun har forståelse for at folk er bekymret for å ødelegge forhold til arbeidsgiver ved å være kritisk, men oppfordrer også apotekere til å stå opp mot arbeidsgiver og ta kontakt med Legemiddelverket eller Farmaceutene når de møter problemer. 

Samtidig påpekte hun at foreningen jobber med å se på hvordan den kan løfte en del av utfordringene som apotekerne opplever. I tillegg har Farmaceutene opprettet et Apotekerforum som skal ha sitt første møte i september og som ønsker å høre fra apotekere. 

— Hvis dere har innspill til styret i Apotekerforum, kan dere sende en mail til meg, sa hun.