Apotekerne i NMD/Vitusapotek ble i forrige uke opplyst at de skulle få 3,1 prosent i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret skulle få virkning fra 1. september i motsetning til 1. april som er vanlig. Det betød at de ikke ville få noen økning for fem av årets måneder og i praksis en lønnsøkning på under 1,8 prosent– knapt over prisstigningen. 

NFT snakket med flere apotekere i Vitus og det ble rapportert om mange og sterke reaksjoner på sosiale medier og på e-poster som går mellom apotekerne og kjeden.  

Kjeden kalte inn representanter for apotekerne til et møte mandag. Selv om apotekerne vi snakket med ikke var særlig optimistisk i forkant, viste det seg å være et positivt møte for dem.

Vitus endret lønnsoppgjøret til å få virkning fra 1. april, noe som gir en faktisk lønnsøkning like under frontfaget for 2019. 

Les også: Opprør blant apotekere i Vitus

Positivt overrasket

Apotekerne NFT har snakket med i etterkant uttrykker at de er glad for at NMD/Vitusapotek valgte å møte dem konstruktivt.

Kjeden selv er mindre villig til å snakke om lønnsoppgjøret og det påfølgende opprøret. 

— Lønnsreguleringene hos NMD/Vitusapotek er nå avsluttet. Ut over det har vi ingen kommentarer, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i en e-post.

Det lønner seg å organisere seg

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, er glad for at det ordnet seg så bra for apotekerne. Hun synes det er positivt å se at kjedene hører etter når flere samler seg i protest. Hun minner samtidig om at apotekerne kan melde seg inn i foreningen og stå enda sterkere neste gang de havner i uenigheter med kjeden. 

— Jo flere vi er jo sterkere vil vi være, sier hun og viser til at foreningen hele tiden jobber for alle sine medlemmer, også sine apotekermedlemmer. 

— I fjor fikk vi en ny overenskomst med Virke (som representerer Boots og Apotek1) der apotekere for første gang er omtalt i deler av overenskomsten. Det er en start og vi håper på sikt å kunne få til noe liknende for Spekter (som representerer Vitusapotek/NMD), sier hun og legger til at foreningen også ser behov for å styrke tillitsvalgtapparatet for apotekere. 

Ny avtale med Virke

I overenskomsten for apotekere med Virke slås det fast at det skal være samsvar mellom lønn og ansvarsområde, lønn skal fastsettes i henhold til kriteriene for lønnsfastsettelse, det skal være en årlig lønnssamtale og, kanskje viktigst, apoteker kan be arbeidsgiver om en skriftlig redegjørelse om hvorvidt vilkårene for å inneha en ledende eller særlig uavhengig stilling er til stede.