— Jeg sitter umiddelbart med to tanker etter å ha sett forslaget til neste års statsbudsjett, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, til NFT.

— Jeg synes det er uheldig at vi får et budsjettkutt på medisinsk forbruksmateriell. Vi mener dette er en avgjørelse som ikke er godt utredet, og som vil gi uforutsigbarhet for apotekene. Denne innsparingen for staten på omtrent 44 millioner kroner vil treffe apotekene og bandasjistene hardt. Slik vi ser det burde hele den avansemodellen være gjennomgått på samme måten som man har gjort på legemiddelområdet, sier Lund til NFT.

Innenfor området inkontinens foreslås det en reduksjon av avansen for bleiebukser fra 37 til 25 prosent, samt en reduksjon i nettoprisen, som er anslått å gi en innsparing på om lag 30 mill. kroner. 

«Forbruket av disse produktene har økt mye. Det er behov for å dempe insentivet for utlevering av dyrere bleier enn nødvendig fra utleverer», skriver Helse- og omsorgsdepartementet i budsjettforslaget.

Det foreslås videre reduksjoner i nettopriser og avanser samt strukturelle tiltak på ulike hjemmelspunkt i blåreseptforskriften § 5, som til sammen anslås å gi en ytterligere innsparing på 7,9 mill. kroner i 2019. I tillegg foreslås det at avansen for næringsmidler til fenylketonuri settes ned fra 25 prosent til 10 prosent. Forslaget vil gi en innsparing på om lag 6,0 mill. kroner. 

«Næringsmidler til pasienter med fenylketonuri er produkter med høy nettopris. Følgelig blir også avansen per utlevering/bruker høy, målt i kroner, og vil fortsatt være høyere enn for de fleste andre produkter som dekkes etter blåreseptforskriften §§ 5 og 6», skriver regjeringen.

Lund innrømmer at kuttet kom overraskende.

— Apotekforeningen har signalisert at vi gjerne går inn i en diskusjon om avansemodellene, men det har foreløpig ikke skjedd noe. Vi kommer til å følge opp på budsjetthøringen i  Stortinget.

Apotekforeningens leder påpeker at systemet for apotekavanse ble lagt om i fjor, og 2018 var første året der man hadde et større kronetillegg og mindre prosenttillegg.

— Vi har ikke fått prisjustert kronetillegget. Når alt av kostnader går oppover, og kronetillegget fortsatt står fast, vil ikke det være bærekraftig over lang tid, sier han.

Til tross for noen negative nyheter i årets statsbudsjettforslag, er Lund raskt på banen med de positive innrykkene han sitter igjen med. 

— Det er svært gledelig at tjenester i apotek også i år er viet et eget avsnitt i statsbudsjettet. Det foreslås å videreføre inhalasjonsveiledning med fem millioner kroner også for neste år.  Det nevnes i år ikke noe om det er en prøveordning, uten at jeg skal legge noe mer i akkurat det, sier Lund.

Han er også storfornøyd med forslaget om å sette av åtte millioner kroner til Medisinstart-tjenesten i 2019.

— Vi ser med dette en symbolsk styrking av tjenester i apotek, og det er gledelig. Nå pekes pilen tilbake på bransjen, og det betyr at vi må rydde unna tid og prioritere disse tjenestene. Det vil være utfordringen nå. Det er tid for å mobilsere, og pilen peker på den enkelte farmasøyt.  Regjeringen viser at de stiller opp, og med en standardisert tjeneste har vi nå pakken klar, avslutter Lund.