Apotekbransjen reagerer på Forbrukerrådets bastante konklusjon om at apotekene må lage en felles database for å gi folk oversikt over hvor de kan få legemidlene de trenger. 

— Vi synes det er merkelig at Forbrukerrådet ser helt bort fra de mulighetene som finnes i dag, og at de insisterer på at det eneste alternativet er å drive «detektivvirksomhet». Det er jo ikke tilfelle, sier kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal i en e-post.

Les også: Forbrukerrådet vil ha publikumsdatabase for legemidler

Har løsning for oversikt

Soldal påpeker at apotekbransjen er opptatt av at kundene skal kunne få oversikt over om legemidlene deres er tilgjengelige i apotek, og at det allerede finnes måter å gjøre det på. 

— På kort sikt mener vi det er tilfredsstillende ivaretatt med de løsningene som finnes i nettbutikken til de tre apotekkjedene, Apotek 1, Boots og Vitusapotek (inkl. Ditt apotek). På apotek1.no og vitusapotek.no kan man søke på et hvilket som helst legemiddel og få oversikt over apotekene som har den aktuelle medisinen. På boots.no kan man også finne ut hvilke apotek som har medisinen inne når man har hentet opp den aktuelle resepten. Da har man dekket omtrent 95 prosent av alle apotek. Tilsvarende kan man enkelt finne ut om varen er på lager i nettapotek, f.eks. hos Farmasiet.

Vurderer ny løsning på sikt

Soldal anerkjenner at det kan være praktisk med en større felles løsning, men apotekene er for tiden midt i det største teknologiskiftet de noen gang har vært gjennom. Inntil de nye apoteksystemene og Eik er på plass en gang i 2022, mener han det er det lite realistisk å sette i gang nye utviklingsprosjekter som dette i bransjeregi. Han anser det heller ikke som et reelt alternativ å gjøre det gjennom Felleskatalogen. 

— På lengre sikt er det aktuelt å se om vi kan etablere en felles løsning for alle apotek. I så fall er det mest realistisk at dette er en løsning som apotekaktørene selv har hånd om, og ikke noe som settes ut til en tredjepart, sier han.

Les også: Apotekenes nye datasystem blir betydelig forsinket

Viktig å se ut over merkenavnet 

Et viktig tilleggsmoment Soldal trekker frem, er at når det gjelder legemiddelmangel og lagerstatus i apotek, må ikke pasientene se seg blind på om akkurat det legemiddelmerket som står på deres resept mangler. 

— Ofte finner apoteket løsninger, for eksempel fordi det finnes likeverdige alternativer som er like gode. Den typen hjelp får man i apoteket, uten at det fremgår av en nettside, understreker han. 

Soldal mener også sammenlikningen med Fass i Sverige er urimelig. 

— I Sverige har de, så vidt jeg vet, en løsning som ble etablert den gang apotekene var et statsmonopol. Uavhengig av om det er offentlig eller privat, så er det enklere når det bare fantes én apotekaktør.