I etterkant av at Helsekontrollen avslørte salgskonkurranser i Vitusapotek har apotekkjedene fått mye kritikk for å presse ansatte til å selge produkter pasientene ikke har behov for i forbindelse med reseptekspedering. Både Vitusapotek og Apotekforeningen tok til dels selvkritikk da de deltok på Dagsnytt 18 og Debatten i NRK og slo fast at slike konkurranser ikke skal forekomme, men hadde ingen klare svar på hvor grensen går og hvordan de tar tak i problemstillingen videre. 

Apotekforeningen har vært i tenkeboksen og har nå bestemt hvordan de skal jobbe med det fremover.

— I 2020 starter vi et arbeid med å utrede behovet for en bransjestandard for apotekenes rådgivende rolle ved reseptekspedering. Hvis vi kommer frem til at det er behov for en slik bransjestandard, må vi også se om det er mulig å lage en bransjefelles kvalitetsindikator som måler og synliggjør apotekenes rådgivende rolle, sier administrerende direktør Per T. Lund i en uttalelse til NFT.

Les også: Farmaceutene er glad for diskusjon rundt salgspress i apotek

— Omsorgssalg er positivt

Lund slår samtidig fast at det ikke er snakk om å slutte å selge tilleggsprodukter til pasienter som henter ut resepter. 

— Apotekforeningen mener at omsorgssalg ved reseptekspedering er positivt for kunden, når salget er basert på en god behovsavklaring og på faglige vurderinger. Mange kunder har ikke kunnskap om bivirkninger og hvordan disse kan avhjelpes med andre produkter. Da er det viktig at farmasøyten bruker sin kompetanse til beste for kunden, også i reseptekspedisjonen, sier han. 

Innenfor helsepersonelloven

Noe av kritikken, blant annet fra jurist og ekspert på helsepersonelloven, Anne Kjersti Befring, har vært at slikt ekstra salg er brudd på helsepersonelloven. Lund mener det er feil så lenge salget er basert på pasientens behov og farmasøytens faglige vurderinger.

— Slike salg er godt forankret i apotekloven, og er ikke i konflikt med helsepersonelloven, slår Lund fast i uttalelsen.

— For å være tydelige og trygge på hvordan dette området er lovregulert, skal vi sammen med medlemmene klargjøre hvordan helsepersonelloven og apotekloven er å forstå med tanke på ansvaret for behovskartlegging, rådgivning, og omsorgssalg ved reseptekspedering, sier han og legger til at foreningen ønsker seg en tettere dialog og samarbeid med Norges Farmaceutiske Forening for å styrke og utvikle farmasøytenes faglige bidrag overfor reseptkundene.

Konkurranse eller ikke

Så lenge det skjer innenfor rammene av god behovsavklaring og faglige vurderinger, mener Lund at kjedene har anledning til å belønne ekstra salg.

— Eventuelle incentivsystemer knyttet til reseptekspedisjoner skal bygge opp under behovskartlegging og godt forankrende faglige råd, og skal ha som mål å stimulere bruk og utvikling av medarbeideres kompetanse, sier han i uttalelsen.

— Mener du da at alle slags konkurranser er greit så lenge man mener de kravene oppfylles?

— Det er nettopp det vi skal utrede og vurdere sammen med medlemmene våre. Så detaljene må vi komme tilbake til, svarer han på e-post.