Tekst: Ann Kristin Odden

I undersøkelsen som ble omtalt i NFT nr. 2/2012, svarte over 900 NFF-A-­medlemmer på  spørsmål om psyko­sosialt arbeidsmiljø, fysisk belastning og faglig fokus i primærapotek. Høy jobb­motivasjon og godt sosialt miljø til tross, viste resultatene at arbeidssituasjonen i liten grad var forbedret siden samme under­søkelse ble foretatt høsten 2009: Rundt halvparten av de spurte hadde opplevd fysiske eller ­psykiske plager relatert til arbeids­situasjonen det siste året, og én av fem hadde hatt sykefravær knyttet til for høy arbeidsbelastning.

Tettere oppfølging
Marianne Næss, HR-direktør i Norsk Medisinal­depot (NMD), forteller at Vitus­apotek har gjennomført flere tiltak etter at resultatene ble kjent i november.
— Vi har brukt undersøkelsen internt, og det er viktig for oss å vite hvor risiko­faktorene ligger. Den siste tiden har vi endret organiseringen ved å etablere mindre regioner, noe som gjør at vi har tettere oppfølging av hvert enkelte apotek. Vi har også styrket opplæringstilbudet vårt, opplyser hun.
Apotek 1-kjeden, på sin side, har ikke utført noen spesifikke tiltak med utgangspunkt i undersøkelsen alene, men understreker at de har gjort en generell innsats for å styrke arbeidsmiljø og lederkompe­tanse det siste halvåret.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 5/2012 side 6–7. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.