Farmaceutenes krav i forhandlingene

• Farmasøytenes lønnsutvikling skal minst tilsvare den man oppnår i samfunnet generelt

• Satsene for minstelønn må heves

• Økt kompensasjon for arbeid på natt og lørdag

• Farmasøytene sikres tid til nødvendig faglig oppdatering

Etter at det 25. april ble brudd i forhandlingene mellom Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) og Virke, har det foregått intense forberedelser til meklingen.

— Statistikkene som er utarbeidet av Virke viser at farmasøytene i en årrekke har hatt lavere lønnsvekst, enn samfunnet for øvrig. Det kan vi ikke godta, og arbeidsgiverne må være villige til å gjøre noe med den situasjonen, sier forhandlingssjef Wencke S. Eide hos Farmaceutene.

— Nå ser vi frem til konstruktive forhandlinger, legger leder Tove Ytterbø til.

Som kjent ble det også brudd mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, og ettersom begge profesjonsgruppene har samme arbeidsgiver er man også tildelt felles mekler – Anne Cathrine Frøstrup.

Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til torsdag 15. mai, men partene kan enes om å mekle på overtid.