Hilde Fosnæs på Vitusapotek Selbak i Fredrikstad har jobbet i apotek både før og etter reformen og var hovedtillitsvalgt for Norges Farmaceutiske Forening i årene etter reformen. Hun er tydelig på at det var en del negative følger av endringene. Som tillitsvalgt var det ofte en kamp mot de kommersielle kravene fra en kjedeledelse uten spesielt god kunnskap om farmasiens fag og etikk. Samtidig slår hun fast at det også kom mye godt med endringene.

— Det har absolutt ikke bare vært negativt. Alt var ikke bedre før. Det var mange apotek som var dårlig drevet.

Den største endringen, og den som også var mest positiv, var at farmasøytene ble jaget frem fra bakresepturen. Det ble et helt annet fokus på kundene, og det ble en helt annen vekt på kommunikasjon og rådgiving om legemidler.

— Det føler jeg absolutt er en positiv endring. Det trengtes virkelig og var veldig bra, sier hun og legger til at det kanskje ville presset seg frem uansett, men med loven og kjedenes inntog skjedde det nærmest over natten.

I den nye rollen bruker apotekfarmasøytene faget på en helt annen måte og må lære hvordan de skal formidle det til lekfolk.

For henne som for mange andre, er det de små enhetene uten fagmiljø og det kommersielle presset som er den mest negative konsekvensen.

— Det er et press, sier hun og føyer til at det, spesielt de ti første årene etter reformen, da hun var hovedtillitsvalgt, var mange harde diskusjoner hvor hun ofte måtte gi økonomer fra hovedkontoret en leksjon i farmasøytisk etikk. Hun er glad hun var erfaren og trygg på seg selv og faget, fordi det var hele tiden en kamp.

Samtidig opplever hun at kjedene er lydhøre, hvis du har klare faglige og etiske retningslinjer og tør si fra.

— Jeg føler at det er akseptert at du må finne din egen grense, sier hun og mener at kritikken om blindt kommersielt press kjedene ofte får, ofte er urimelig. Apotek kunne for eksempel satset mye mer på kosttilskudd og mer eller mindre tvilsom helsekost.

— De skjønner at det er viktig å være seriøs, påpeker hun og viser også til at folk stort sett har stor tillit til apotek, og det er viktig for kjedene å beholde den tilliten og troverdigheten.

(Publisert i NFT nr. 2/2021 side 16)