Boots’ avkall på apotekkonsesjon i Sauda er sakens kjerne. Av korrespondansen mellom apotekkjeden og Statens legemiddelverk fremgår det at Legemiddelverket, av hensyn til å hindre brudd i legemiddelforsyningen, kan treffe vedtak om forlenget rettsvirkning av konsesjon for en periode på inntil tolv måneder. I slike tilfeller må staten, ved departementet, kompensere konsesjonæren for eventuelle økonomiske tap. For å imøtekomme Legemiddelverket foreslo Boots, i brevet hvor kjeden ga avkall på driftskonsesjonen, at Legemiddelverket skulle benytte seg av anledningen til å gi den til Sauda kommune.

Så langt alt vel med tanke på fortsatt drift i Sauda. Men, som med det meste innen offentlig forvaltning, hefter det tidsfrister ved.

— Fristen for å fatte vedtak ble overskredet; dermed var det ikke anledning til å pålegge videre drift. Fristen er bare tre uker etter at melding om avkall er gitt. Det var dermed heller ikke aktuelt å vurdere hvorvidt vi skulle fatte vedtak om pålegg om videre drift, forklarer Martin Bjerke, seksjonssjef i avdeling for tilsyn hos Legemiddelverket.
Med noen få dagers margin glapp altså muligheten for å opprettholde driften i Sauda, og fremfor å pålegge noen å drive apoteket valgte Legemiddelverket å annonsere interessenter på sine nettsider.

— Jeg kan for øvrig opplyse at vi har mottatt søknad om apotekkonsesjon til Sauda, forteller Bjerke.

(Publisert i NFT nr. 6/2014 side 8.)