— Det unike med APRIORI er at den er spesielt tilpasset apotekarbeid, sier cand.pharm. Ane Gedde-Dahl ved ­reseptar­utdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO). Hun har vært med på utviklingen av databasen, sammen med cand.pharm. Espen Molden og professor dr.med. Olav Spigset.

— APRIORI skal gi færre og mer ­relevante treff og har mer støtteinformasjon knyttet til interaksjonsmeldingene. Målsettingen er at databasen skal øke effektiviteten og kvaliteten på interaksjonshåndteringen i norske apotek, sier hun.

APRIORI inneholder et utvalg interaksjoner mellom reseptpliktige legemidler som er spesielt relevante for apotek. Den inneholder ca. 500 interaksjoner, mens DRUID inneholder ca. 1500.

— Grunnkonseptet er at APRIORI skal være en bransjestandard for interaksjoner som norske apotek rutinemessig bør fange opp og håndtere i vanlig resepturarbeid, påpeker Gedde-Dahl.

Et hjelpemiddel, ingen sovepute

Interaksjonsmeldingene som dukker opp på skjermen er utvalgt fordi de i utgangspunktet bør vurderes av en apotek­farmasøyt.

— Det er meningen at man skal håndtere alle interaksjonene som kommer opp. Støtteinformasjonen inneholder forslag til løsninger som skal hjelpe farmasøytene i denne prosessen. Farmasøyten må ­vurdere den aktuelle situasjonen og ta stilling til om lege skal kontaktes. Situasjons­forhold som dosering, alder og forskrivningshistorikk vil være viktig for hvilken løsning man velger. Ane Gedde-Dahl understreker at faglig kunnskap er en ­forutsetning for å realisere verdien av ­verktøyet og oppnå vellykket håndtering av interaksjoner.

— Et godt verktøy stiller også krav til kunnskap hos den som bruker det, understreker hun.

— Derfor er det viktig at brukerne setter seg inn i hva dette er og hvordan de kan bruke det på best mulig måte. Vi er ikke ansvarlig for at apotekfarmasøytene får opplæring. Det håper jeg kjedene sørger for, sier Ane Gedde-Dahl.

Apotekforeningen godt ­fornøyd

Seniorrådgiver Tore Reinholdt i Apotek­foreningen sier de så langt kun har fått positive tilbakemeldinger etter implementeringen av APRIORI.

— Vi har ikke hørt noe annet enn at ­apotekene er fornøyde med databasen, sier han.

— Vi følger med på hvordan det fungerer og vil gjerne ha tilbakemeldinger fra ­brukerne. Ut fra de tilbakemeldingene vi får, vil vi vurdere om det er nødvendig med eventuelle endringer i databasen, sier Reinholdt.
Når det gjelder opplæring i verktøyet henviser Apotekforeningen til kjede­ledel­sen.

— Vi anbefaler at det gis opplæring på dette, men det er kjedenes ansvar å ivareta opplæringstiltak og kursing, påpeker Reinholdt.

(Publisert i NFT nr. 4/2009 side 6.)