Siva-prisen på 250 000 kroner gikk i år til Arctic Nutrition for bedriftens innovative arbeid med utvikling av medisin for behandling av psoriasis, basert på restråvarer av silderogn. 

— Dette setter Arctic Nutrition på norgeskartet, sier en glad administrerende direktør Ole Arne Eiksund etter at næringsminister Iselin Nybø hadde utropt vinneren i forbindelse med Sivas digitale konferanse onsdag. 

Bedriftens osloansatte fulgte konferansen og utdelingen av prisen i felleslokalene til Forskningsparken hvor de har kontor, og selv om de har visst det en stund var de glade for å kunne slippe jubelen løs.  

Innovativt legemiddel

Bioteknologiselskapet, med hovedkontor i Ørsta, utvikler, produserer og markedsfører marine kosttilskudds- og farmasiprodukter som selges globalt. Selskapet har blant annet utviklet og markedsfører omega-3-produktet Romega.

Prisen får de for sitt arbeid med et legemiddel mot mild til moderat psoriasis som er utviklet fra silderognekstrakt. Et legemiddel som har vist lovende resultater, blant annet i studier i samarbeid med Haukeland universitetssjukehus. I forbindelse med nysatsingen planlegger selskapet nye produksjonslokaler i Ørsta, og byggearbeidet skal etter planen starte opp på slutten av året. 

Prispengene går til legemiddel for premature barn

Arctic Nutrition jobber med en variant av produktet de håper kan bidra til normalisering av hjerneutvikling hos premature barn. Eiksund opplyser at prispengene vil bli dedikert til forskning på det nye og viktige produktet. 

Næringsministeren synes det var stas å dele ut prisen selv om hun ikke var i samme rom som mottakerne og skrøt av satsingen.

— I fremtiden vil innovasjon med basis i ressurser vi finner på norsk jord og i våre territorialfarvann, blir meget viktig for utvikling av FoU og næringslivet, leste hun fra begrunnelsen som også la vekt på at de har klart å utnytte råvarer fra havet på en miljøvennlig og økonomisk lønnsom måte og at de klarer å videreføre arbeidet med å utvikle et innovativt legemiddel.

Siva-prisen

Formålet med Siva-prisen er å løfte fram en virksomhet som har fått til vekst gjennom grønn omstilling. Kriteriene som vektlegges, er at virksomheten utvikler innovative produkter og tjenester, bygger kultur for samhandling og kunnskapsdeling og bidrar til fremvekst av fremtidsrettede næringer.

Av 26 kandidater gikk sju videre til finalen. Disse ble vurdert av en fagjury bestående av fjorårets vinner Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast, Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea og Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva. Vinneren ble kåret av fagjuryen sammen med en åpen nettavstemning.

De øvrige finalistene til prisen var:

  •     Westcon Power & Automation, et selskap som tilbyr løsninger innen elektro- og automasjonssystemer.
  •     Beyonder, som driver innen batteriteknologi uten bruk av nikkel, kobolt eller andre tungmetaller og utvikler ikke-brennbare, kraftige og kostnadseffektive batterier basert på aktivt karbon fra sagflis.
  •     L. Rødne & Sønner, en familiebedrift med 50 års historie som operatør av passasjerfartøy. Selskapet har vært en pioner i bruk av karbonfiber i båter, og leter kontinuerlig etter miljøvennlige løsninger.
  •     Industrial Green Tech, en klynge med rundt 100 medlemmer som gjennom samarbeid jobber for grønn omstilling i prosessindustrien.
  •     Arena Torsk, som er en del av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd og jobber for helårlige arbeidsplasser og økt lønnsomhet i hvitfisknæringen.
  •     Foamrox, et selskap som leverer konstruksjoner til norske vei- og jernbanetuneller som delvis består av resirkulert glass og dermed er lettere enn tilsvarende betongløsninger.