Fersk rapport fra Menon Economics viser hvor stor verdiskapning lettere tilgang til offentlig helsedata vil gi.

 

ARENDAL: Det var under debatten «Helsedata – kjempestore verdier i fremtiden. Hva får vi til i dag?» under Arendalsuka onsdag 15. august at Erland Skogli, partner i Menon Economics, la frem de oppsiktvekkende tallene. Debatten ble arrangert av Legemiddelindustrien (LMI) og legemiddelselskapene Novartis og Takeda.

Rapporten «Helsedata – store verdier på spill» er laget av Menon Economics på oppdrag fra LMI og risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL. 

Skogli var klar på at Norge kan bli en av verdens ledende land på bruk av helsedata, og trakk blant annet frem arbeidet til Brønnøysundregistrene og Altinn som eksempler på god bruk av registre utenfor helsevesenet.

— Dersom vi utnytter disse helsedataene optimalt, vil vi kunne stå overfor et medisinsk paradigmeskifte, påsto økonomen. 

Representanten fra Menon la vekt på hvor stor påvirkning en god bruk av helsedata og samkjøring av helseregistre vil ha på befolkningens samfunnsverdi.

— I motsetning til oljen blir helsedata mer verdifullt jo mer du bruker det. Når det er sagt, så må data og registre settes i en kontekst, ellers vil de ikke ha noen verdi. Men gjør vi dette riktig, vil vi skape bedre folkehelse, økt produktivtetet i helsevesenet og utvikling og styrking av helsenæringen.

Skogli mente å kunne vise til at det allerede har hatt konsekvenser for folkehelsen at helsedata og helseregistre ikke blir brukt optimalt.

— 2700 pasienter døde av uønskede hendelser i helsevesenet i 2013, og 60–70 prosent av disse kunne vært unngått ved bruk av bedre IKT-systemer. Dette ga et samfunnsøkonomisk tap på 50 milliarder kroner, eller 140 millioner kroner daglig.

Økonomen mener Norge kan spare milliarder på å digitalisere og effektivisere helsesektoren, og understrekte at bedre folkehelse har det største gevinstpotensialet.

— Analyser vi har gjort viser at det er realistisk at bedre bruk og tilgjengeliggjøring av helsedata minimum vil kunne føre til én prosent bedre folkehelse. Det vil tilsi en gevinst på 14 milliarder kroner i året, fastslo Skogli.

Han mente videre at det er et hjertesukk at man har pratet om å utnytte helsedata i 40 år, uten at noe konkret har skjedd på feltet.

— Tenk om vi hadde jobbet like iherdig med å utnytte helsedata gjennom de årene som vi har gjort med oljen, sa han.

Til slutt påpekte Skogli at konseptet for den nye helseanalyseplattformen nå er klar, og at arbeidet nå ligger i hendene til Direktoratet for e-helse.

— Så nå er vi nødt til å heie dem frem!