Statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet fortalte om den kommende helseindustrimeldingen på Arendalsuka.
 

ARENDAL: Innledningsvis fortalte statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Magnus Thue (H), om den kommende helseindustrimeldingen.

— Vi har opplevd hvor stort ønske det er fra aktørene å få til denne meldingen, og vi har fått svært mange gode innspill, sa han.

Videre snakket Thue om de felles utfordringer land i Vesten vil oppleve i tiden som kommer.

— Utgifter forventes å øke i takt med eldre befolkning, samtidig som pasientene etterspør stadig høyere kvalitet. Vi har færre mennesker i yrkesaktiv alder og flere som ikke arbeider.

Statssekretæren påpekte at vi har mange gode løsninger i helsenæringen og helsetjenesten i Norge.

— Vi må bli flinkere til å eksportere gode helseløsninger til andre land, noe som vil gi økte eksportinntekter. Statsministeren har tidligere omtalt helsenæringen som en dobbel verdi, med klare helsepolitiske og næringspolitiske verdi.

Thue mener gode rammebetingelser for norsk forskning, utvikling og innovasjon er viktig.

—  Aktørene møter i dag unødvendige barrierer i utviklingsløp og i møter med kundene, så vi må se på regelverk for offentlige annskaffelser og om tilgang til helsedata bør gjøres lettere. Og barrierene som er nevnt vil legge grunnlaget for den helseindustrimeldingen som nå utarbeides, sa han, og la til:

— Vi må få til et mye bedre offentlig og privat samarbeid enn det vi klarer i dag. 

Thues innlegg var innleding til den første av tre debatter på arrangementet til Forskningsrådet, DNB og legemiddelselskapet AbbVie.