— Vi er naturligvis skuffet, og skal nå lese dommen nøye og vurdere hvordan vi tar dette videre, uttalte Tor Frostelid, direktør for samfunns- og myndighetskontakt i AstraZeneca, til NFT da det ble kjent at legemiddelselskapet ikke fikk medhold i sitt søksmål mot staten.

Senere bestemte AstraZeneca seg for å anke kjennelsen, men Borgarting lagmannsrett forkastet nylig AstraZenecas anke i den mye omtalte inhalasjonspulver-saken, som ble behandlet av Oslo byfogdembete i sommer.

Da Tor Frostelid kommenterte byfogdembetes avgjørelse overfor NFT i juni, bemerket han seg at retten fant det sannsynlig at bytte vil føre til noe økt feilbruk, men at det er utfordringer knyttet til å kvantifisere både feilbruken og konsekvensene av denne.

— Med den motstanden vi har sett mot Legemiddelverkets forslag (og senere vedtak) fra i et samlet medisinskfaglig- og pasientmiljø i denne saken, mener vi det var riktig å prøve saken for retten, sa Frostelid den gangen.

Han understrekte at selskapets bekymring for forvirring og økt feilbruk ligger fast også etter denne kjennelsen. 

— Vi vil fortsette å gjøre det vi kan for å bidra til god og trygg legemiddelbehandling for astma- og kolspasienter.

Bakgrunnen for saken er AstraZenecas søksmål mot staten etter at Legemiddelverket vedtok å sette pulverinhalatorene Symbicort Turbuhaler fra AstraZeneca på byttelisten i apotek sammen med de generiske alternativene Duoresp Spiromax fra Teva og Bufomix Easyhaler fra Orion. 

AstraZeneca mente at forskjellene mellom inhalatorene som ble vedtatt satt på byttelisten gjorde at de ikke kunne regnes som medisinsk likeverdige, til tross for at de inneholder samme virkestoff. Legemiddelselskapet mente at avgjørelsen ville kunne gjøre problemene med feilmedisinering av astma- og kolspasienter verre enn det er i dag.

Staten ved Legemiddelverket mente på sin side at man har vurdert legemidlene og godkjent dem som medisinsk likeverdige. 

I byfogdembetets kjennelse fra 22. juni i år ble begjæringen om midlertidig forføyning ikke tatt til følge, og AstraZeneca AS måtte betale 194 300 kroner for statens sakskostnader.