Tekst: Sidsel Skotland, frilansjournalist

Alliance UniChem fikk i august advarsler fra Statens legemiddelverk for mangelfull drift ved to apotek. Ved det ene oppfylte farmasøyten det ble søkt driftskonsesjon for, ikke kriteriene for å få konsesjon. Han var likevel allerede innsatt i stillingen som apoteker. Farmasøyten som er fra Iran, hadde «bevis om legitimation som apotekare» fra Socialstyrelsen i Sverige, noe som tilsvarer norsk autorisasjon som provisorfarmasøyt. Alliance mente at farmasøyten var jevngodhetsvurdert og dermed automatisk oppfylte kriteriene til konsesjon.

To forskjellige ting

I advarselsbrevet fra Legemiddelverket ble det understreket at det i «Legitimationen» ikke inneholder noe dokumentasjon på at utdanningskravet i apoteklovens § 3-2 bokstav a) er oppfylt.

Var det ikke litt uklarheter her i forhold til jevngodhetsvurdering? Kan det være at Alliance var offer for forvirringen i feltet mellom autorisasjon og konsesjon?

— Reglene her er helt klare: Autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Safh), eventuelt tilsvarende fra Sverige, og konsesjon gitt av Legemiddelverket er to forskjellige ting, svarer avdelingsdirektør ved Statens legemiddelverk, Martin Bjerke.
Farmasøyter med autorisasjon som provisorfarmasøyter gitt av Safh er ikke nødvendigvis kvalifisert til å få driftskonsesjon.

— Autorisasjon er et styringsmiddel som skal sikre at visse grupper helsepersonell med særlig selvstendig yrkesutøvelse, herunder de to gruppene farmasøyter, innehar bestemte kvalifikasjoner. Skal du være apoteker må du i tillegg ha driftskonsesjon, forklarer Bjerke.

— Et viktig kriterium for å få driftskonsesjon er at en har cand.pharm.-grad fra universitetet, eller kan dokumentere at en har en utdanning som har gitt den kunnskapen som tilsvarer cand.pharm.-graden.

Ulikt innhold i universitetsstudier

Bjerke understreker at det ikke er noen automatikk i at en har denne kunnskapen selv om en har universitetsutdanning. Alle universiteter i verden har nemlig ikke det samme innholdet i farmasistudiet.

Dessuten gir Safh heller ikke autorisasjon kun på bakgrunn av utdanning.
— Formelle utdanningshull kan kompenseres med bred yrkeserfaring, jamfør helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav c. Der heter det at rett til autorisasjon etter søknad har også den som på annen måte, altså utover eksamenen, har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet, sier Bjerke. Denne yrkeserfaringen i tillegg til utdanning kan være tilstrekkelig for å få autorisasjon fra Safh, men altså ikke alltid tilstrekkelig for å kunne få driftskonsesjon fra Legemiddelverket.

— Disse to instansene forholder seg til to ulike lovverk. Safh håndterer bestemmelsene i helsepersonelloven, og vi i Legemiddelverket håndterer apotekloven. Og apotekloven er helt klar på hva som kreves, påpeker Martin Bjerke.

Ønsker bedre saksbehandling

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (NFF), Anne Markestad, mener forvirringen mellom forskjellen på autorisasjon og kravene til konsesjon hadde vært unngått dersom det hadde blitt gjort en ordentlig saksbehandling i Safh når de nye autorisasjonspapirene ble utstedt.
— Da hadde vi kunnet være trygge på at jevngodhetsvurderingene var gode nok også når det gjaldt kunnskapsinnhold, og vi kunne vi ha sluppet å ha både en autorisajons- og en konsesjonsvurdering, sier hun.

Hun er like opptatt som Bjerke av at en som apoteker må ha den ypperstekunnskapen, og at den får en kun gjennom en cand.pharm.-utdanning eller tilsvarende.

— Med universitetsutdanningen får en også trening i utvikling, dokumentasjon og kvalitetssikring av legemidler. Dette er ikke så tydelig i reseptarutdanningen, og heller ikke i alle universitetsutdanninger i land utenfor Vesten. Derfor er det viktig å dokumentere kunnskap, ikke bare antall år med utdanning.

Hun forteller at det har vært en utvikling i farmasiutdanninger fra kjemibaserte utdanninger til en utdanning mer orientert mot legemiddelterapi, pasientveiledning og kvalitetssikring.
— Denne utviklingen har ikke vært så tydelig i alle land, og dette bekymrer WHO og EuroPharm Forum som nå ønsker å oppgradere farmasiutdanningene i flere land, avslutter Anne Markestad.

(Publisert i NFT nr. 11/2008 side 11.)