Carmen Peña, FIPs første ­kvinnelige president, valgt av delegatene på fjorårets Council meeting i ­Bangkok, ønsket velkommen til årets ­kongress tirsdag 29. september. For ­første gang ble farmasøyteden avlagt som del av åpningsseremonien. NFFs delegasjon besto i år av leder Tove Ytterbø, generalsekretær Greta Torbergsen og seniorrådgiver Guri Wilhelmsen. Forut for åpningsseremonien ble årets generalforsamling, der foreningens leder representerte Norge (sammen med ­Apotekforeningen og Norsk Farmasøytisk Selskap), avholdt.  

Formelle, sosiale og faglige aktiviteter

Kongressen dekker – i tillegg til fagområder som sykehus-, industriell og militær farmasi – en egen sesjon for apotek­teknikere, en posterutstilling samt ­sosiale begivenheter. I år var ­tidspunkt for kongressen flyttet til måneds­skiftet september–oktober (mot normalt august–september) for å korrespondere med Expopharm som ble arrangert parallelt med FIP i andre enden av kongres­senteret. Expopharm er Europas største messe for farmasøytisk handel. ­Utstillerne kunne tilby et vidt spekter av produkter som på en eller annen måte var relevant for apotek. Forretningsområder som ­apotekinnredning, profileringsartikler (hva med en flaske rødvin med apotekets logo på?), bekledning, juleutstilling (hva med en nisse som sykler på en enhjuling i taket på apoteket?), labutstyr til magistrell produksjon og mer eller mindre ­velkjente hudpleieserier var alle representert – i skjønn forening med homeopatiske ­midler. Her var det mye å se på!

Arena for å knytte kontakter og dele erfaring

Under kongressen ble flere rapporter utarbeidet i regi av FIP publisert. Dette er rapporter som gjør det mulig å dele best practice på tvers av ­landegrenser. I år ble det lagt frem rapporter som ­belyser godtgjørelse for tjenester i  apotek (pharmacy remuneration), status for ­spesialiseringsprogrammer for farmasøyter, trender i apotekenes arbeidsstyrke samt farmasiutdanning med fokus på tverrfaglig samarbeid. FIPs piktogram­prosjekt (formidling av ­lege­middelinformasjon ved hjelp av ­bilder ved analfabetisme eller manglende, ­felles språk) ble også lansert i mer bruker­vennlig utgave under årets kongress.

Utenlandsk samarbeid

Under årets kongress ble en ny og ­revidert avtale som regulerer sam­arbeid med våre søsterorganisasjoner i ­Danmark, Finland, Sverige og Island undertegnet (se også side 44). Kort ­fortalt omhandler denne avtalen ­hvordan en ­farmasøyt skal kunne få (juridisk) bistand ved et kort(ere) arbeidsopphold i et av de nordiske nabolandene. Dette har eksempelvis vært aktuelt for danske eller svenske farmasøyter som i en periode har tatt jobb (på apotek) i Norge.
Leder og generalsekretær deltok også på generalforsamling i EPhEU, som er en organisasjon for ansatte farmasøyter i EU. Etter møtet i Nordisk Farmaceut­union (NFU) i Finland tidligere i høst ble det besluttet at Norge, som sitter med formannskapet frem til neste års NFU-møte, skulle delta på EPhEUs generalforsamling som observatør på vegne av de nordiske landene (se også side 16).

Auf wiedersehen

Etter en snau uke i byen ved Rhinen vendte vi hjem mange inntrykk rikere. Selv om vi i Norge har fått doblet antall apotek siden 2001, har vi likevel et stykke igjen fra våre 800 til Tysklands 20 000 apotek. Å bryte opp fra hverdagen for å skaffe seg nye perspektiv er en sunn øvelse, men når det gjelder nettdekning og bruk av kontantfrie betalingsløsninger ligger vi likevel et godt stykke foran våre tyske venner her hjemme. I Düsseldorf gjelder fortsatt «cash is king»!

(Publisert i NFT nr. 11/2015 side 15.)