Helse- og omsorgs­departementet har som kjent frist til 20. desember med å avgjøre om man aksepterer ESAs vedtak. Det gjør også de ­departementale svarene ganske opplagte slik saken står i dag.
«Helse- og omsorgs­departementet har fått forelagt brevet fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og vi vil vurdere de foreslåtte tiltakene i sam­arbeid med Fornyings-, ­administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Finansdepartementet», heter det fra departementet.
Det er derimot liten tvil om at det er meninger om ­overvåkningsorganets ­beslutning innen sykehusapotekene, men også her avventer man myndig­hetenes behandling.
— Vi er kjent med ­avgjørelsen i ESA. Dette er en sak som har pågått over lang tid, sier administrerende direktør Tore ­Prestegard i Sykehus­apotekene HF.
Direktøren viser til at beslutningens betydning nå avhenger av hva staten ­kommer frem til.
— Vi avventer foreløpig vurderingene som Helse- og omsorgsdepartementet skal gjøre i samarbeid med FAD og Finans­departementet. Når resultatet av prosessen er klart, vil vi i samarbeid med medarbeidere/­tillitsvalgte vurdere hvordan vi skal forholde oss til eventuelle endringer i rammene for vår virksomhet, uttaler Prestegard.

(Publisert i NFT nr. 12/2013 side 7.)