Forhandlingene mellom Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) og Virke var krevende, men etter at partene hadde meklet på overtid i nærmere seks timer kom løsningen.

Det har vært en tøff mekling, og det ble mange timer på overtid. Resultatet innebærer at vi får hele potten sentralt, hvilket har vært en viktig målsetning for oss, forteller forhandlingssjef Wencke Sartori Eide hos Farmaceutene.

— Arbeidsgiver kom oss i møte på vårt krav om sentralt gitte tillegg, minstelønnssatsene heves, mens arbeidstidens plassering ikke utvides. Arbeidsgiver har også sagt seg enig med oss i viktigheten av faglig oppdatering, og de skal nå diskutere med de hovedtillitsvalgte for å finne praktiske løsninger ute i apotekene. Vi er svært tilfreds med at arbeidsgiver anser at farmasøytkompetansen er bærebjelken i apotek, sier forhandlingssjefen videre.

Resultatet innebærer et samlet tillegg på 3,27 prosent fra 1. april, fordelt på et generelt tillegg på 1 prosent og en lokal pott på 2,27 prosent.

— Det har vært en viktig målsetning for oss å få hele tillegget i sentrale forhandlinger, og det har vi nå fått til. Det innebærer at det er satt av 2,27 % til lokal fordeling, og at de hovedtillitsvalgte skal drøfte med kjeden om hvordan disse midlene skal fordeles. Det var også et viktig punkt for oss at ikke arbeidstiden skulle utvides uten at kompensasjonen ble økt, sier Eide.

— Vi må takke for alle tilbakemeldinger og støtten vi har fått underveis, sier leder Tove Ytterbø.