Under lønnsoppgjøret for farmasøyter i Vitusapotek (NMD) i mai ble det brudd i forhandlingene, og mellomoppgjøret gikk til mekling. Mandag 16. september klokken 10.00 satte partene seg ned hos Riksmekleren. Meklingsfristen var satt til midnatt, og partene kom til enighet klokken 01.00 natt til tirsdag, én time på overtid.

— Vi er glad for at vi kom til enighet i meklingen og at vi unngår streik. Farmasøyter i Vitus har nå fått et lønnsoppgjør på 3,2 (frontfaget) som er på linje med resten av arbeidslivet, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen. 

Les også: Mener NMD svekkes av at de ansatte er lønnstapere

Hevet minstelønnen

Farmaceutene har fått gjennomslag for å heve minstelønnen for både reseptar- og provisorfarmasøyter betraktelig. Minstelønnen for reseptarer økes med 15 000 kroner og minstelønnen for provisorer økes med 30 000. Ny minstelønn for reseptarer er nå 415 000 kroner, og for provisorer er ny minstelønn 500 000.

— Farmasøyter er kjernekompetansen i apotek, så vi er fornøyd med å ha fått hevet minstelønnen, sier Larsen.

Skal samarbeide om lønn

Det vil også bli igangsatt et partssammensatt arbeid som skal se på lønnspolitiske føringer i NMD/Vitusapotek. Dette er et ledd i en prosess for finne fram til gode og omforente løsninger som skal bringes med inn i hovedoppgjøret 2020.

— Selv om vi ikke fikk innfridd alle våre krav, fikk vi til slutt et tilbud vi kunne akseptere. Vi har fremdeles mye å jobbe med inn mot neste års hovedoppgjør, avslutter Larsen.