Det store globale legemiddelselskapet varslet selv nylig om kuttplanene i en pressemelding, der de trekker frem behovet for effektivisering og omstrukturering for selskapet. Hoveddelen av kuttene vil skje i Tyskland.

Av de 118 200 ansatte Bayer har internasjonalt, er det 160 personer ansatt i den norske grenen. Det er uvisst hvorvidt kuttene vil ramme den norske organisasjonen, men basert på nyhetene om salget av Bayers dyrehelsevirksomhet, vil dette kunne berøre to stillinger her i Norge.

— Utover det har vi ingen indikasjoner på at det vil berøre virksomheten vår i Norge. Vi har allerede en stram og effektiv organisasjon, sier Frode Nakkim, kommunikasjonssjef i Bayer, til NA24.