Apotekbransjen i Belgia har siden 2017 tilbudt personlig familiefarmasøyt som holder oversikt over, og gir råd om, legemidler til den enkelte pasient.

— Vi så at pasienter som blir eldre ­begynner å bekymre seg mer over helsen, de tar mer medisiner, er polymedisinerte og har mange spørsmål om medisin: Når skal jeg ta medisin? Gjør jeg det rett? Derfor ­startet vi med familiefarmasøyt, sa Manon Buyl fra den belgiske apotekforeningen, Assocation Pharmaceutique Belge.
 

Kontaktpunkt for legemidler

Familiefarmasøytene holder oversikt over legemidlene, tilbyr farmasøytiske råd og holder styr på medisinlisten til pasienten. I tillegg er de kontaktpunkt mellom pasienten og annet helsepersonell når det gjelder ­legemidler og kan dele medisinlisten med andre.

— Da vet alle innen helsevesenet hvilke medisiner pasientene tar.

I første omgang er familiefarmasøyten et tilbud til kroniske pasienter, pasienter som går på mange legemidler og pasienter i diabetesprogram.

— Men vi ønsker å utvide gruppen. Dette er bare en start, sa Buyl som er fornøyd med hvor mange pasienter de har som har inngått kontrakt om familiefarmasøyt.

Allerede er det over 800 000 belgiere som har familiefarmasøyt.

Ordningen finansieres gjennom ­helse­forsikring. Det er gratis for pasienten og ­apotekene får 30 euro per pasient i året.

— Vi blir ikke rike av det, og det er ganske mye arbeid, men det er en start.
 

Felles legemiddeljournal

Apotekforeningen representerer 95 ­prosent av Belgias uavhengige apotek, som utgjør majoriteten av belgiske apotek, og ­apotekerne har vært positiv til tjenesten.

— Og ut fra erfaring er farmasøyter ­ganske vanskelige mennesker innimellom, så vi gjorde en god jobb, smilte Buyl og påpekte at alle er enige om at det var et ­viktig skritt for å gå fra butikkfolk til helsepersonell.   

Buyl fortalte også om systemet de ­belgiske apotekene har for å dele kundenes legemiddeljournal blant apotekene. Dette ble etablert i 2013. Hun mener det var viktig for å styrke farmasøytenes rolle som helse­personell og sikre bedre legemiddelbruk.

— Når farmasøyten har oversikt over hele legemiddelhistorien, kan de gjøre jobben sin bedre. De kan sjekke overmedisinering, ­kontraindikasjoner, bivirkninger og misbruk.

Bransjen jobber også med å lage en app for å gjøre kontakten mellom farmasøyten og pasienten enda enklere.

— Vi vil putte familiefarmasøyten i ­lommene til alle pasienter, sa hun.
 

Apotekforeningen synes familiefarmasøyt er interessant

Den norske apotekforeningen tror familiefarmasøytkonseptet kan styrke samarbeidet mellom farmasøyt og annet helsepersonell.

Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, påpeker at det belgiske apotekvesenet er ganske ulikt det vi har i Norge, men han synes det er interessant å se på hvilke fordeler en familiefarmasøyt eller fastfarmasøyt kan gi for befolkningen.

— Selv om det frie apotekvalget er en viktig rettighet, kan man tenke seg løsninger der kunden selv velger å knytte seg tettere til en farmasøyt eller et apotek. Det kan kanskje også bidra til å styrke samarbeidet om pasienten mellom farmasøyten og annet helsepersonell.

­— Myndighetene skal i disse dager ­kartlegge gode eksempler på lokalt ­sam­arbeid ­mellom fastleger og apotek. ­Kanskje kan den belgiske modellen ses i denne ­sammenhengen, sier han til NFT.

(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 26.)