Bente By Jansen. 
Foto: Felleskatalogen

— Det er svært spennende å ta over etter Holger Moe Tørisen etter at han i så mange år har satt sitt preg på bedriften i sitt arbeid med og hos Felleskatalogen, synes den ferske direktøren.
— Jeg ser på meg selv som svært heldig som allerede har hatt Holger Moe Tørisen som sjef i 10 år. Jeg har gått i god skole. Vi har brukt tid på overføringen av arbeidet, og det gir meg en trygghet og en støtte i arbeidet fremover, sier Jansen til Farmatid.

Ikke de store endringene

Jansen har vært medarbeider og prosjektleder i Felleskatalogen siden 1999. Hun er utdannet cand.pharm.fra Universitetet i Oslo i 1998.
I Felleskatalogen har hun blant annet vært prosjektleder for det omfattende Tekst-til-tale-prosjektet, det pågående prosjektet med preparatidentifisering og oppbyggingen av kapitlet Graviditet og amming, i tillegg til flere andre spennende prosjekter.
— Selve katalogen kommer til å se ganske lik ut også fremover. Men jeg vil nok følge arbeidet med Felleskatalogen på en litt annen måte enn tidligere, blant annet vil vi gjøre noen endringer på nettløsningen vår, sier Jansen.
— Jeg har stor tro på at dette kommer til å gå fint, ikke minst med god støtte fra flinke og trygge medarbeidere, sier Jansen.