Sykehusinnkjøp HFs styre besluttet i et ekstraordinært styremøte onsdag 13. oktober å ansette farmasøyt Bente Hayes som administrerende direktør. Hayes har vært konstituert i stillingen etter at Kjetil Istad fratrådte som administrerende direktør i februar i år og begynner i stillingen med øyeblikkelig virkning. Det var til sammen ni søkere på stillingen. 

— Hayes har lang og solid ledererfaring fra større komplekse kompetansevirksomheter i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kjenner hun Sykehusinnkjøp HF godt etter flere år i foretaket, og hun har gjort en meget god jobb i perioden hun har vært konstituert som administrerende direktør. Derfor ble hun vurdert som det aller beste valget blant flere gode kandidater til stillingen, sier styreleder Per Karlsen på Sykehusinnkjøps nettsider. 

Les også: Bente Hayes går til topps i Sykehusinnkjøp

Glad for tilliten

Hayes har arbeidet i Sykehusinnkjøp siden 2016, da hun ble ansatt som divisjonsdirektør i divisjon legemidler. I tillegg har hun samlet 16 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har hatt ulike lederstillinger fra 1999, blant annet i Sykehusapotekene HF. 

— Jeg er glad for å ha fått styrets tillit til å fortsette i stillingen som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Gjennom de ni månedene jeg har vært konstituert i stillingen har jeg hatt et godt samarbeid styret, og ser frem til videre godt samarbeid med styret. Særlig motiverende for å søke stillingen som administrerende direktør har vært muligheten til å jobbe videre sammen med Sykehusinnkjøp HFs mange dyktige medarbeidere, "gullet" i organisasjonen, sier nytilsatt administrerende direktør Bente Hayes. 

— Det ligger et uforløst potensial gjennom digitalisering av tjenestene i tett samarbeid og utvikling med våre eiere og kunder. Å få bidra til den neste fasen i utvikling av Sykehusinnkjøp HF byr på spennende og interessante utfordringer innenfor mitt engasjement for å sørge for at spesialisthelsetjenesten kan levere på sitt samfunnsoppdrag, legger hun til.

Les også: Bente Hayes er Årets farmasøyt 2020

Bor i Oslo, jobber i Vadsø

Bente Hayes vil fortsatt ha bosted i Oslo, men kommer til å ha en betydelig tilstedeværelse ved Sykehusinnkjøp HFs hovedkontor i Vadsø. 

— Hayes vil som administrerende direktør ha en tydelig tilstedeværelse i Vadsø, samtidig som hun er forventet å ha reisevirksomhet til de lokasjonene Sykehusinnkjøp har kontorer, og til sykehus i hele landet, sier styreleder Per Karlsen.