Sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening besluttet i 2020 å gi prisen Årets farmasøyt til innkjøpsdirektør legemidler i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes. 

Hayes var strålende fornøyd da hun mottok prisen under Verdens farmasøytdag, som foreningen arrangerte som webinar i samarbeid med Farmasøyter Uten Grenser, på Litteraturhuset torsdag 24. september.

— Det kom helt overrumplende på meg, sa hun med et stort smil, før hun gikk over til å skryte av alle som har jobbet sammen med henne under koronakrisen. 

— Uten det fellesskapet kunne vi ikke ha levert på det vi har levert, sa hun og takket samtidig en tålmodig familie som knapt har sett henne og som har vært med å spise middag halv ett på natten når hun endelig har fått fri. 

Les også: Årets farmasøyt hindret legemiddelmangel på hengende håret

Ingen røde dager i vår

Hayes fikk prisen blant annet på grunn av arbeidet med å sikre tilgang på legemidler under koronakrisen, og i foredraget fortalte hun om en hektisk periode fra 6. mars da de hadde første konkrete møte med flere instanser for å diskutere legemiddelberedskap under det som kunne se ut som en pandemi som ville treffe Norge. Deretter gikk det i ett.

— Vi hadde ingen røde dager fra mars til sommerferien, sa hun og fortalte blant annet om hvordan de charteret egne fraktfly for å sikre legemidler og om da hun selv sto på et sykehus og ringte leverandør for å få levert de pallene med dialysevæske som sykehuset måtte ha innen neste morgen.

Viktig for å takle koronakrisen

Juryens begrunnelse: 

Bente Hayes tildeles prisen for sitt engasjement for å sikre legemiddelforsyningen til sykehusene gjennom covid-19. Utmerkelsen gis for både engasjementet gjennom selve krisen, og ikke minst for oppbyggingen av et kompetansemiljø for innkjøp av legemidler som er egnet til å håndtere en slik krise. Legemidler står for 7 % av kostnadene i de regionale helseforetakene. Gode avtaler for innkjøp av legemidler er derfor essensielt for å få mest mulig utbytte av pengene som sykehusene er tildelt.

Bente Hayes utøver sitt arbeid med fokus på viktige farmasøytiske kvaliteter som effektivitet, øye for detaljer og kvalitet i alle ledd. Hun arbeider utrettelig i og for sin organisasjon, men er alltid bevisst sitt ansvar og organisasjonens rolle ved å sette menneskene og pasientene i fokus. 

Bente Hayes har bygd en divisjon som har tillit hos både eiere og myndigheter og som derfor er blitt en sentral brikke i beredskapsarbeidet for legemidler under koronapandemien. Det er liten tvil om at hennes nitidige arbeid gjennom fire år har gjort divisjonen i stand til å håndtere den omfattende krisen på en god måte.

Bente Hayes har gjennom sitt virke utviklet og forsterket farmasøytens rolle i samfunnet ved å bygge et kompetansemiljø som synliggjør farmasøytens rolle og verdien av farmasøyter i helsevesenet.

Les også: Lager et av landets største innkjøpsmiljø

Årets farmasøyt: Leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen (til høyre), hadde æren av å dele ut prisen til årets mottaker, Bente Hayes. 

Årenes farmasøyter

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter. 

Tidligere prisvinnere:

2019: Anne Gerd Granås

2018: Anne Markestad

2017: Gunnstein Norheim

2016: Hedvig Marie Egeland Nordeng

2015: Håvard Horn

2014: Wenche Gordon

2013: Ragnhild Løberg

2012: Laila Irene Bruun

2011: Hilde Frøyland

2010: Astrid Gilje Hageler

2009: Vigdis Frost Lied

2008: Anne Waal Amundsen

2007: Ellen Kristoffersen

2006: Espen Molden

2005: Ingrid Grønlie

2004: Arvid Kronstad

2003: Kjersti Bakken

2002: Frank Jørgensen

2001: Angela Kristensen

2000: Guttorm Folkedal (post mortem)

1999: Merete Klausen

1998: Kirsten K. Viktil 

Les også: Anne Gerd Granås er Årets farmasøyt 2019