Kjetil M. Istad fratrer som administrerende direktør for Sykehusinnkjøp HF 7. februar. Frem til ny administrerende direktør er på plass, vil Innkjøpsdirektør legemidler, divisjon legemidler (LIS), Bente Hayes, bli konstituert i stillingen og tar over 8. februar.

— Jeg er veldig ydmyk over å ta over jobben som konstituert administrerende direktør og setter veldig pris på at styret har tillit til at jeg kan gjøre denne jobben, sier hun som uken før hun tar over, har tatt seg en velfortjent vinterferie og er stort sett å finne i skisporet. 

Les også: Årets farmasøyt hindret legemiddelmangel på hengende håret

Foreløpig toppleder

Hayes understreker at det ikke er noen dramatikk i at Istad går av, og at det i en mellomperiode til det ansettes en ny administrerende direktør er viktig å opprettholde styring og ledelse. 

Sykehusinnkjøp har hovedkontor i Vadsø, og de strenge smitteverntiltakene medfører at det ikke blir aktuelt for Hayes å reise nordover.

— Men så snart det er mulig, vil jeg legge opp til et løp hvor jeg ofte vil være i Vadsø. Så er det slik at våre andre divisjonskontorer er godt spredt utover Norge, og det er forventet at jeg også er til stede både hos de og der de regionale helseforetakene har sine kontorer. I min arbeidsavtale må jeg påregne mye reisevirksomhet. 

Sykehusinnkjøps nettsider opplyses det at stillingen som administrerende direktør vil bli kunngjort så snart som mulig.

— Er det en jobb du kan tenke det på lengre sikt?

— Det har jeg ikke vurdert på nåværende tidspunkt, mye har skjedd på veldig kort tid. Nå gleder meg til å bli enda bedre kjent med vår virksomhet og ikke minst sikre at vi leverer på vårt oppdrag. 

Les også: Bente Hayes er Årets farmasøyt 2020

Sykehusinnkjøp fem år

Istad har ledet Sykehusinnkjøp fra starten og mener det er naturlig at noen andre tar over.

— Sykehusinnkjøp HF har rukket å bli 5 år, og jeg er takknemlig og stolt for at jeg har fått lede foretaket fra starten av, gjennom virksomhetsoverdragelser, oppbygning, og det viktige arbeidet vi har gjort gjennom pandemien. Jeg opplever at Sykehusinnkjøp HF nå er en etablert og respektert aktør, som virkelig har vist sin styrke gjennom året som har gått. Det er fortsatt stort utviklingspotensial igjen i foretaket, men det er riktig at andre leder foretaket i de neste fasene Sykehusinnkjøp nå skal inn i. Dette har jeg kommet fram til i samråd med styret, sier Istad på nettsidene til Sykehusinnkjøp hvor han også blir takket av av styreleder Per Karlsen. 

—  Gjennom fem år har Sykehusinnkjøp vært gjennom etablering og utvikling som selskap. Nå sist gjennom covid-19 har Sykehusinnkjøp vist gode resultater. Jeg vil takke Kjetil for innsatsen han har lagt ned, sier Karlsen.