Mandag 22. oktober falt endelig avgjørelsen om innføring av legemiddelgiganten Roche sitt MS-legemiddel okrelizumab (Ocrevus) , etter flere runder med utsettelser i Beslutningsforum.

For pasientgruppen ble det denne gangen et nedslående nei. Leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord, Stig Slørdahl, sier til Dagens Medisin at økte kostnader på 200 millioner kroner for å la legemidlet inngå i offentlig behandling av pasienter med MS, ble vurdert som for dyrt.

Sentralt i saken har vært den utstrakte off-label-bruken av legemidlet rituksimab i behandlingen av MS-pasienter, et legemiddel som ikke er godkjent for bruk i MS-behandling. I påvente av en avgjørelse om innføring av okrelizumab, som Roche mener er bedre og sikrere enn rituksimab, har norske sykehus fått dispensasjon fra RHF-fagdirektørene til å behandle MS-pasienter med dette legemidlet. Roche har ikke søkt om å få rituksimab godkjent som MS-legemiddel. 

Okrelizumab er det første legemiddelet med markedsføringstillatelse i Europa for pasienter med såkalt primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Ett års behandling med legemidlet vil kunne koste opp mot 290 000 kroner, mens kostnadene for MS-behandling med rituksimab er 20 000 kroner.