Nøkkeltall: RELIS 2015

RELIS har behandlet:

  • 3267 legemiddelspørsmål (+6 %)
  • 1200 bivirkningsmeldinger (+2 %)
  • 2536 spørsmål fra gravide og ammende (+9 %)
  • 591 spørsmål fra pasienter/publikum

Kilde: www.relis.no

Det melder Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) i sin årsrapport for 2015.

Nærmere bestemt 3267 legemiddelspørsmålene kom inn og ble besvart av RELIS i 2015. Det er en økning på seks prosent fra 2014. En grafisk oversikt viser at RELIS har hatt en markant økning i legemiddelspørsmål siden starten i 1995. Med det største befolkningsgrunnlaget fikk RELIS Sør-Øst totalt sett flest henvendelser, men flest henvendelser per innbygger fikk allikevel RELIS Nord-Norge.

De ansatte hos de fire regionale sentrene behandlet også 1200 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell. Etter å ha mottatt en bivirkningsmelding, vurderer RELIS hendelsesforløp og årsakssammenheng, og gir skriftlig tilbakemelding til melder.

Over 2500 spørsmål på seksjonen Trygg Mammamedisin ble også besvart i 2015. Den gratis nettbaserte tjenesten besvarer spørsmål som dreier seg om bruk av legemidler ved graviditet og amming.

Erfaringene fra Trygg Mammamedisin var bakgrunnen for at RELIS lanserte enda en nye tjeneste, Trygg Medisin, der pasienter kan stille alle typer spørsmål om medisin. Her fikk de inn nærmere 600 henvendelser.

RELIS feiret i fjor også at det var 20 år siden de første RELIS-sentrene åpnet med et jubileumsseminar i Oslo. 

RELIS sin målsetting er å bidra til riktigere legemiddelbruk gjennom gratis, produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum.