Apotekforeningen har vært i kontakt med Legemiddelverket vedrørende gebyr for nødekspedisjon, noe som ­fremgår av ­korrespondanse fra Legemiddelverket. Her har man sett på rammene for å ta ekstra betalt for denne typen ekspedisjoner, noe Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) også har vært involvert i.

«HOD legger til grunn at apotek har adgang til å ta ekstra betalt for ­nød­ekspedisjon og at eventuell ekstra betaling for nødekspedisjon må dekkes av pasienten selv«, står det å lese i ­Legemiddelverkets brev til Apotekforeningen.

I løpet av prosessen har HOD i tillegg bedt Legemiddelverket vurdere om det bør innføres standardiserte maksimalpriser for nødekspedisjon, slik det er for enkel istandgjøring og anbrudd.

«Legemiddelverket har merket seg departementets argumenter i saken. Vi har kommet til at det ikke er behov for å sette en maksimalgrense for gebyr for nødekspedisjon. Dersom det senere skulle følge uforutsette, ­uheldige ­konsekvenser av denne beslutningen, vil Legemiddelverket kunne vurdere ­spørsmålet på nytt», skriver Legemiddelverket.

Dermed er det altså opp til ­apotekene selv å vurdere hva man skal måtte betale for nødekspedisjon, men ­samtidig holde seg på et nivå som er akseptabelt for Legemiddelverket. 

(Publisert i NFT nr. 2/2015 side 7.)