Etter at det ble kjent at Storbritannia skulle forlate EU, under den mye omtalte brexit-­parolen, ble det også klart at hovedkontoret til European Medicines Agency (EMA) ville måtte flytte fra London, som har vært EMAs base siden 90-tallet. Ifølge The Guardian er det omtrent 900 ansatte i EMA. 

Blir nødt til å flytte

Ettersom Storbritannia nå forlater EU, vil de også måtte forlate EMA, siden organisasjonen forholder seg til EU-domstolen. I Storbritannia har dette ført til stor urolighet innen den medisinske og farmasøytiske bransjen, og flere frykter at de positive ringvirkningene av å ha EMA i London fort vil forsvinne ved hopp i prisvekst og økning i ventetid for medikamentell behandling for britiske pasienter. 

EMA regulerer legemiddelmarkedet for hele EU, som står for en fjerdedel av det globale legemiddelsalget. Brexit vil dermed kunne få en dramatisk konsekvens for ­Storbritannia. Ifølge den britiske avisen New Statesman vil et Storbritannia uten ­medlemskap i EMA også kunne gjøre at interna­sjonale legemiddelselskaper ­vurderer å flytte fra London. Blant annet skal de japanske myndighetene under fjorårets G20-møte i Kina ha uttalt at flere japanske legemiddelselskaper vil vurdere å bli med EMAs hovedkvarter til dets nye hjemsted. 

Samtidig som brexit dermed har skapt en utfordrende situasjon for Storbritannia som legemiddelnasjon, har bruddet med EU skapt muligheter for andre europeiske byer. Kort tid etter at nyheten om brexit ble sluppet, begynte myndigheter i flere europeiske land å lobbe for å få EMA til å flytte hovedkontoret til deres hovedstad. 

Ønsker EMA til nabolandet

Blant annet har svenske myndigheter lagt mye arbeid i å overbevise EMA om at deres nye hjem burde bli Stockholm-Uppsala-regionen. 

«Vi tilbyr en sømløs overgang til et ­verdensledende vitenskapelig miljø, med life science-samarbeid mellom helsevesenet, ­u­niversitetssektoren og industrien», skriver de innledende i søknaden. 

De trekker også frem at svenske legemiddelmyndigheter (Läke­medelsverket), dersom man ser vekk fra ­britiske legemiddelmyndigheter, er den mest aktive partneren til EMA. 

Også danske myndigheter er på ballen, og 8. februar i år annonserte de offisielt sitt kandi­datur til å huse EMAs nye hovedkontor. En avgjørelse som Lægemiddelstyrelsen i Danmark var svært fornøyde med.

«EMA er det viktigste forumet for koordinering innen det farmasøytiske feltet, og København tilbyr en visjonær og innovativ life science-klynge. Store internasjonale farmasøytiske selskap har sitt nærvær i København, og vi tilbyr en sterk administrasjon og en unik kultur for samarbeid mellom helsesektoren og universitene i Danmark og sør i Sverige», sa administrerende direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, i en pressemelding. 

Så mange som 20 EU-land har ifølge The Guardian lagt inn aksjer for å få EMAs hovedkvarter til sitt land. Dette inkluderer Portugal, Tyskland, Italia, Nederland, Irland, Sverige, Østerrike, Danmark, Spania, Kroatia, Finland og Polen. 

— En dytt fremover

Norge er en liten legemiddelnasjon sett med internasjonale øyne, og det er fra norske myndigheters side ikke planlagt å legge inn noen søknad om å få EMA til Oslo eller andre norske storbyer. Men om EMA skulle få sitt hovedkontor i København eller ­Stockholm, vil dette allikevel kunne få positive ringvirkninger for det nordiske ­markedet, inkludert Norge, mener ­Legemiddelindustrien (LMI).

— Et EMA i Sverige eller Danmark vil gi hele life science-feltet en dytt fremover, og det vil få betydning for hele den nordiske regionen. Norden er kjent for sin høye kompetanse innen klinisk forskning, sin ­velutviklede ­helsetjeneste og rikholdige ­helseregistre. Alt dette vil få mye større ­synlighet med EMA lokalisert i ­Norden, noe som vil gi positive ringvirkninger for forsknings- og innovasjonsaktiviteten i ­Norden, sier seniorrådgiver i LMI Monica Larsen.

På spørsmål om hva Legemiddelverkets synspunkter er om plasseringen av EMAs hovedkvarter, svarer Karen Marie ­Ulshagen, områdedirektør for legemiddeltilgang i ­Lege­middelverket, følgende:

— Det er EU-kommisjonen som beslutter ny lokalisering av EMA. Legemiddelverket har tillit til at utvalgskriterier og prosess forut for ­beslutning er hensiktsmessige. Lege­middelverket er ikke involvert i prosessen. Ut over dette har vi ingen kommentarer, kommenterer Ulshagen. 

Nylig ble det gjort klart i et brev fra EU til medlemslandene at søknadene om å få EMA-hovedkvarteret til sitt land må være levert innen 31. juli. Søknadene vil bli ­vurdert i ­september, og valget vil bli ­gjennomført senest i oktober i år. Ifølge Dagens Medisin Pharma vil den endelige vinneren være det landet som har oppnådd alminnelig flertall blant medlemslandene i en eliminasjonsrunde. 

(Publisert i NFT nr. 6/2017 side 19)