Det skriver VG på sine nettsider.

Norge har verdens største forekomst av tarmkreft blant sine innbyggere. Ifølge avisen viser en fersk norsk studie at personer som allerede er diagnostisert med tarmkreft viser bedre overlevelse hvis de går på ASA, enn de som ikke gjør det. Studien ble publisert i det anerkjente fagtidsskriftet Journal of Clinical Oncology. Over 23 000 personer ble inkludert i studien, og over 6000 personer brukte ASA etter at de fikk diagnosen.

ASA er virkestoff i legemidler som Aspirin, Globoid og Dispril, men disse er ikke i salg i riktig dose i dag. I Norge finnes nemlig de aktuelle legemidlene kun i 500 mg dose, men dosene for kreftforebygging er på 75 mg for langtidsbruk.

Bruken av virkestoffet er tenkt som et tillegg til ordinær kreftbehandling som kirurgi og cellegift.

Populasjonsstudien viser at pasienter som har brukt ASA jevnlig mens de har vært syke, har hatt 15 prosent bedre overlevelse. Har de også brukt virkestoffet jevnlig før de fikk diagnosen, har de hatt 25 prosent lavere risiko for å dø av sykdommen. 

Virkestoffet regnes som sekundærforebyggende. Det betyr at det kan hindre tilbakefall hos pasienter som har blitt behandlet med de tradisjonelle behandlingsmetodene.