— Hvordan oppbevarer du nitroglycerinen din?

Manglet kunnskap
Spørsmålet ble stilt til 45 ­hjertepasienter i trønderhovedstaden, av begge kjønn, de fleste over 60 år.
— Svært mange visste for eksempel ikke at holdbarheten bare varer ett døgn dersom du tar den ut av originalemballasjen, forteller de fem praksisstudentene fra Tromsø som gjennomførte auditen.

Noe de fikk rettet på. Revisjonen, eller auditen, ble gjennomført ved fem ulike apotek i Trondheim i vår. Studentene ble overrasket over flere av resultatene:
— Mange av pasientene visste ikke nok om legemiddelet til å kunne oppnå optimal effekt, opplyser Anne Elisabeth Skjørholm, som hadde sin praksis på Vitusapotek Hallset.
— De var også usikre på hva de skulle gjøre dersom de ikke oppnådde effekt umiddelbart. Kunnskapsnivået blant ­pasientene var i det hele tatt veldig ulikt, sier hun.
— Men samtlige visste heldigvis ­hvordan legemiddelet skal tas: under tunga, forteller Jon Åge Aune, som hadde sin praksis på Vitusapotek KBS.

Dermed klarte studentene å samle viktig ­kunnskap om hva pasientene trenger og ikke trenger støtte til. Og nettopp dette er målet med ­klinisk audit, eller systematisk intern ­revisjon av enkeltoppgaver ved apotek: å bevisstgjøre farmasøytene på om de ­behøver å forbedre egen praksis til fordel for kundene, og eventuelt hvordan.

Farmasøyt Elin Høien Bergene, som har ­veiledet studentene under multiapotek­auditen, sier hun aldri har kunnet så mye om nitroglyserin som nå.
Foto: Monica Bjermeland

— Finner ikke opp kruttet
— Riktig legemiddelbruk er ett av hovedmålene for farmasøyter generelt og Sykehusapotekene i Midt-Norge spesielt. Klinisk audit kan være én måte å komme nærmere dette målet på, og en god en, ifølge cand.pharm. Elin Høien Bergene, som har veiledet de fem studentene gjennom denne såkalte multiapotekauditen.

Bergene jobber delvis på Sykehus­apoteket i Trondheim, som huset én av studentene, og delvis på Barneklinikken ved St. Olavs Hospital og er svært begeistret for metoden.
— Klinisk audit er en revisjonsmetode som jeg synes fungerer godt til å komme inn i prosesser ved apoteket på.
— Og så er den så enkel, legger studentene til.
— Denne gangen har vi utført en ­skrankeaudit. Reseptekspedering er nær de fleste farmasøyters hverdag, derfor ­vurderte vi skranken som et godt åsted for studien, forteller Høien Bergene.

Studien, «Bruk av nitroglycerin og ­acetylsalisylsyre hos anginapasienter med resept», er en multiapotekaudit godkjent av Den regionale forskningsetiske komité for medisin og helsefag. Men arbeidet er ikke forskning, presiseres det.
— Studentene har samlet kunnskap de mente pasientene burde ha for å kunne oppnå optimal behandling og stilt dem spørsmål om dette ved uthenting av resept. De har også sett på om farma­søytene ved de ulike apotekene har den kunnskapen som trengs for å gi riktig ­veiledning, ifølge Høien Bergene.
— Vi finner ikke opp kruttet. Vi finner bare ut om det vi faktisk ønsker å gjøre, ­faktisk blir gjort, sier hun.
— Komiteen var skeptisk til at studenter skulle gjennomføre studien,men selv har jeg god erfaring med bruk av studenter. De er åpne, nysgjerrige, lærevillige, ­­enga­sjerte og har god kontakt med det nyeste innenfor faget.

Laget eget infoark
— Å gi praksisstudenter ekstra ansvar gjør ­praksisperioden mer verdifull, både for ­studenten selv og for apoteket, tror ­veilederen.

Dette er både studentene og deres respektive apotek enige i. Arbeidet med auditen har ikke tatt mye tid, men den har gitt en merverdi, ifølge de involverte.
— Få av pasientene i undersøkelsen oppga apoteket som informasjonskilde til bruk av legemiddelet. All informasjon var blitt tatt imot verbalt av den foreskrivende legen, forteller Anne Elisabeth Skjørholm.
— Dette fikk oss til å tenke på om ­apotekfarmasøytene har den kunnskapen de trenger for å veilede, legger Jon Åge Aune til.
— Eller om de stiller de riktige spørs­målene for å få i gang en dialog som kan gi informasjon. Det overrasket oss veldig at så få pasienter hadde fått informasjon på apoteket, sier Tina Lovise Holmgren, som hadde praksisen sin på Alliance apotek Valentinlyst.

Studentene valgte derfor å være føre var og utarbeidet et informasjonsskriv om bruk av nitroglyserin sublingvalt som de brukte under studien. Dette ga de også til alle ansatte ved apotekene.
— Med dette frisket vi opp kunnskapen til de apotekansatte der vi var, teknikerne inkludert, noe vi ser har gjort dem ­tryggere, ifølge Holmgren.
— Det viser hvor nyttig det kan være for et apotek å ha studenter i praksis, ­bemerker Anita Reinaas Lysheim, ­praktikant på Vitusapotek Byåsen.


Arbeidet med internrevisjon ga mersmak både til (fra v.) Tina Lovise Holmgren, Anne Elisabeth Skjørholm, Jon Åge Aune, Elin Høien Bergene, Kristin Reinaas Lysheim og Anita Reinaas Lysheim. Foto: Monica Bjermeland

— Motiverende
Og ikke minst hvor nyttig det kan være for de fremtidige farmasøytene.
— Auditen ga oss en kjempefin ­anledning til å praktisere litt mer ­utfordrende kommunikasjon i skranken. Dialog med kunden er noe farmasistudiet ved Universitetet i Tromsø (UiT) bruker mye tid på, så det var det fint å få trent skikkelig på, sier Tina Lovise Holmgren.
— Og så setter jeg pris på å ha fått ­deltatt på hele prosessen, fra planlegging via gjennomføring, analyse, presentasjon og til evaluering. Det har vært både ­lærerikt og motiverende, ifølge Kristin Reinaas Lysheim, praktikant på Sykehus­apoteket i Trondheim.
— Ja, det har vært veldig motiverende å få gjøre noe som betyr noe, understreker Anne Elisabeth Skjørholm.
— Og kundene har vært overraskende positive. De har virkelig satt pris på den ekstra informasjonen vi har gitt dem, ­opplyser Anne Elisabeth Skjørholm.
— Klinisk audit er noe som kan og bør gjennomføres på alle apotek, både med og uten praksisstudenter, konkluderer Tina Lovise Holmgren.

Dette gleder veileder Elin Høien Bergenes hjerte, men neste gang vil hun nok velge å studere en arbeidsprosess som angår flere pasienter.
— Jeg fant auditen på internett og fikk låne den av den britiske farmasiforeningen. Den var fin å gjennomføre, men ganske snever på den måten at den involverte en liten gruppe pasienter. Neste gangprøver vi noe annet, gjerne noe selvlaget, antyder hun.
— Og hvem vet, neste vår utfører ­kanskje alle studentene ved UiT auditer ved praksisapotekene sine?

(Publisert i NFT nr. 7–8/2008 side 7–8.)