Tekst: Marit Andrew, fagdirektør, Alliance apotek


Marcus Søderberg, farmasøytisk rådgiver i fagavdelingen.
Foto: Noreen Gul Khan

Hvordan åpnet denne muligheten seg? Vi må litt tilbake i tid. Sommeren 2006 fusjonerte selskapene Alliance UniChem og Boots til Alliance Boots. Hver for seg var disse store selskaper, med hovedkontorer i Storbritannia. Alliance UniChem eide ca. 900 «community pharmacies», mens Boots eide 1500 butikker, de fleste med apotek, med særlig fokus på egne merkevarer innenfor helse og velvære. Allerede fra høsten 2006 ble et nytt apotekkonsept med det beste fra Alliance UniChems «community pharmacy»-kompetanse og Boots sin spesielle kompetanse på produkter og detaljhandel, «Your Local Boots pharmacy», prøvd ut i Storbritannia. Her er helse og velvære kombinert på en bevisst og profesjonell måte. Selvvalget er fortsatt mer fremtredende enn vi er vant til i Norge, men ingen er lenger i tvil om at dette er skikkelige apotek. Både reseptkunder og andre kunder er svært fornøyde med «Your local Boots Pharmacy»-konseptet, som nå rulles ut i hele Storbritannia i høyt tempo.

Norge er valgt ut som første pilotland for Boots apotek utenfor Storbritannia. Det viktige har vært å dra nytte av det beste i varemerket Boots, ikke minst produktene, og det beste fra Alliance apotek i Norge.


Stort oppbud av både presse og nysgjerrige kunder ved åpningen av Boots apotek på Lillestrøm. Foto: Noreen Gul Khan

Norsk tilnærming
For utformingen av Boots apotek-konseptet i Norge har det helt fra starten vært viktig å sikre en god balanse mellom helse og handel. Det er jo ikke noe nytt for apotek. Vi ønsker å være helt tydelige på dette området: I Boots apotek vil vi gjøre legemidler, reseptekspedisjon og faglige tjenester mer tydelige og mer synlige, og samtidig styrker vi selvvalget betydelig med et utvidet tilbud innen velvære, mor/barn/baby, sikkerhet, reise og menn. Ansatte har vært trukket tidlig inn i prosjektet. Flere representanter for apotekene har også vært på besøk ved Boots' hovedkvarter i Nottingham, og også Boots-apotek. Det har gjennomgående vært stor entusiasme for arbeidet med det nye apotekkonseptet blant våre ansatte.

Faglige tjenester i Boots apotek
Fortsatt er det den gode reseptekspedisjonen og egenomsorg ved enkle helseplager som er kjerneområdet i apotekenes virksomhet. Nytt er at vi innenfor rammene av intensjonene i Apotekforeningens prosjekt «helsetjenester i apotek» og utviklingen på tjenesteområdet i andre land som Storbritannia, Sverige, Danmark og Australia, har definert og utviklet spesifikke faglige tjenester som pilotapotekene vil levere. Dette er legemiddelsamtale, interaksjonskontroll, riktig bruk av astmamedisin/inhalasjonsapparater, bruk av blodsukkermåleapparater, måling av blodsukker, røykesluttveiledning og opplæring i bruk av dosepakkede legemidler (multidose). For disse tjenestene sikrer vi god kvalitet ut mot kunde gjennom materiell og opplæring av de ansatte i apotekene. For enkelte tjenester er det krav om at de leveres av farmasøyt. For andre er det åpnet for at de kan leveres av apotektekniker eller sykepleier. Egne brosjyrer forteller kundene hva tjenesten inneholder.

Informasjonsrom
Tjenestene presenteres også ved inngangspartiet, og ved reseptområdet i apoteket. Informasjonsrommet er en sentral del av konseptet (se bildet på s. 11). Det skal være vennlig og profesjonelt, medfull tilgang til FarmaPro og internett, og med skjulte løsninger for demonstrasjonsmateriell. Utgangspunktet er at tid bestilles på forhånd, at informasjonsrommet brukes aktivt og at tjenestene har en pris. Prisliste er tilgjengelig i apoteket. At tjenester har en pris er en viktig del av synliggjøringen av verdien av en tjeneste som går ut over den løpende gode reseptekspedisjonen, både for kunder og for våre ansatte.

Dette er et viktig første trinn for oss. Vi tror vi vil lære mye gjennom hyppigere og mer personlig kundekontakt, noe vi bare får gjennom trening og erfaring. Vi har som ambisjon å utvikle hver av tjenestene videre, basert på de erfaringene vi får ved å komme i gang. Og nye! Vismannen Aristoteles (384-322 f.kr.) sier det slik: Det vi må lære før vi gjør det, må vi lære ved å gjøre det.

Vi er også bevisste på at de erfaringene vi får, på hensiktsmessig måte skal tilflyte bransjearbeidet med utviklingen av tjenester i apotek, slik vi tidligere har gjort det på LAR-området.


Det ble holdt taler ved bl.a. produktspesialist i Boots, Claire Streets (til v.) og apoteker Bjørg M. T. Simonsen. Foto: Noreen Gul Khan

Boots produkter og produktutvikling
Boots er en betydelig innovatør, produsent og leverandør av egne helse-, velvære- og skjønnhetsprodukter og har i tillegg til egne merkevarer en rekke eksklusivitetsavtaler for produkter fra andre leverandører. Boots-produktene er kjent for høy kvalitet og gunstig pris - «value for money». Ved produksjonsanlegget i Nottingham skjer både idéarbeid, utvikling og utprøving av produkter, og effekt og sikkerhet dokumenteres grundig, ofte i samarbeid med universitet og andre forskningsmiljø. Blant disse finner vi universitetet i Nottingham. Ikke alle vet at velkjente ibuprofen ble utviklet av Boots! Legemiddelproduksjonen er imidlertid nå solgt ut som ledd i sammenslåingen mellom Alliance og Boots.

Forsøksdyr brukes ikke lenger, og alle produkter hvor dette er relevant er allergitestet. Fra januar 2008 er tidligere helseminister (Secretary of State for Health) Patricia Hewitt spesialrådgiver for Alliance Boots.

Boots har vært med på å utvikle europeiske standarder for solbeskyttelsesprodukter og er med Soltan markedsleder i Storbritannia. Hudpleieserien «Botanics» med innhold av naturlige urter, er utviklet i samarbeid med Kew Garden, en verdenskjent botanisk hage med egen forskning, og World Heritage-status. Kosmetikkserien Boots No.7 er markedsleder i Storbritannia og er kvalitetsmessig rangert i øvre kosmetikksegment, sammen med mange av de store internasjonale merkene. Disse seriene blir å finne i Boots apotekene sammen med andre nye produktserier og produktgrupper.

Det blir betydelig flere produkter i selvvalget i de nye Boots apotekene. Dette er imidlertid løst på en slik måte at reseptområdet samtidig får minst like god plass og at alle krav til diskresjon og universell tilgjengelighet/orienteringsmulighet for kunder er ivaretatt.

I pilotfasen vil vi systematisk samle erfaringer og lytte til alle. Og aller mest til kundene våre.

(Publisert i NFT nr. 2/2008 side 11–12.)