Som følge av nedgang i inntektene i 2019 varslet Boots UK, tidlig i sommer, at de skal legge ned 200 av omtrent 2000 apotek i løpet av 18 måneder. Ifølge bransjetidsskriftet Chemist and druggist ble det første apoteket stengt i Belfast i starten av september. 

I tredje kvartal av 2019 hadde eierselskapet WBA en nedgang på 1,6 prosent utenfor USA etter å ha regnet med valutasvingninger. Mesteparten kommer av en nedgang på én prosent hos Boots UK.

Alex Gourlay i eierselskapet WBA (Walgreens Boots Alliance) forklarte ifølge Pharmaceutical journal investorene at de vanskelige markedsbetingelsene i England var bakgrunnen for nedleggelsene. 

— Mange av disse 200 butikkene går med tap og omtrent to tredjedeler av dem er innen gangavstand fra et annet Boots. Selv om vi stenger rundt åtte prosent av butikkene våre antar vi at det bare vil påvirke omsetningen med én prosent. Vi forventer ingen betydelig innvirkning på våre kolleger siden vi planlegger å omplassere dem til nærliggende butikker, sa han.

Les også: Britiske Boots-farmasøyter: Frykter økt arbeidspress kan gå utover pasientsikkerheten

Markedet endrer seg

Kommunikasjonssjef i Boots Norge, Anne Margrethe Aldin Thune, forklarer at markedet har endret seg i mange land, konkurransen vokser og handelsmønsteret endrer seg. Det er noe som merkes i alle bransjer, ikke bare apotekbransjen. 
— Boots UK har dermed sett at det er nødvendig å stenge noen apotek på grunn av dårlig lønnsomhet. Apotekbasen til Boots UK er stor, og det vil fremdeles være slik at 90 prosent av Storbritannias befolkning bor innen 10 minutter fra et Boots apotek. Det er nødvendig å fornye seg for å møte andre forventninger fra kundene, og dette gjøres det et stort løft på i Boots UK, kommenterer hun per epost. 

Ingen fare i Norge

Aldin Thune betrygger med at situasjonen i England ikke vil ha innvirkning på Boots i Norge. 
— Norge er annerledes enn Storbritannia på mange måter, og selv om apotekbransjen i Norge ikke er skjermet mot endringer som skjer i det globale markedet, er situasjonen mer stabil her.

— Når det er sagt, er det svært viktig at også vi følger nøye med på utviklingen i markedet, og ruster oss godt for endringer. Boots Norge har stort fokus på å gi kundene et best mulig tilbud, og å møte deres behov og forventninger, også i tider med raske forandringer i markedet, legger hun til.

Hun understreker samtidig at Boots Norge er opptatt av å sikre stabile og gode arbeidsforhold for sine medarbeidere. 

— Som vi tidligere har kommentert er kloke vurderinger rundt etablering en viktig del av dette, slik at vi unngår overetablering av nye apotek.

Les også: Boots vandrer til Sverige