I 2016 ble Boots apotek Storo i Oslo deltakende i et prosjekt for å bidra til en alders- og demensvennlig by. I september rullet kjeden ut tiltakene i alle sine apotek. 

 

— Det var vel egentlig litt tilfeldigheter som gjorde at vi ble involvert i dette prosjektet, sier apoteker Inger Johanne Kjelsen.

Eldre i fokus

Vi sitter inne på informasjonsrommet til Boots apotek Storo mens Kjelsens medarbeidere hjelper dagens apotekkunder på utsiden. Og det er kunder av den eldre ­varianten som det siste året har vært spesielt i fokus ved dette apoteket.

— Bydel Nordre Aker er pilot for Oslo kommune i dette prosjektet, som faktisk ble startet opp i regi av Verdens helse­organisasjon (WHO). Målet er å skape alders- og demensvennlige byer i hele ­verden. ­Bakgrunnen er at folk blir stadig eldre. Disse seniorene bor hjemme lenger og er ofte syke hjemme lengre enn tidligere. Da må vi få på plass tiltak som gjør at disse personene faktisk kan bo hjemme over tid også, forklarer apotekeren.

Ettersom apoteket ligger på grensen til Bydel Nordre Aker i Oslo, ble Boots apotek Storo valgt ut som pilot til prosjektet. 

Prosjektleder Heidi Nordal i Oslo ­kommune, som Kjelsen har hatt tett kontakt med gjennom prosjektet, skal ha jobbet mye med butikker og steder der eldre går for å få disse til å bli mer bevisste på hva man kan gjøre for å gjøre det enklere for eldre å orientere seg.

Inger Johanne Kjelsen, Boots apotek Storo
Fornøyd med prøveprosjekt: Apoteker ved Boots apotek Storo i Oslo, Inger Johanne Kjelsen, ser en klar effekt av tiltakene de har prøvd ut for å hjelpe eldre og personer med demens i apoteket. Nå rulles tiltakene ut nasjonalt i Boots-kjeden.

— Hun har blant annet sagt at vi i dag har tre generasjoner eldre i Bydel Nordre Aker: Man har de gamle i 60-årene, man har foreldrene deres som er i 80-årene, og så har vi faktisk en del som bikker 100 år. Dette er tre generasjoner som kan gå inn i demensgruppen.

Et av målene med prosjektet har vært at dersom man som eldre er hjemmeboende, så ønsker de fleste å være deltakende og ta ansvar for eget liv.

— Da ønsker bydelen å legge til rette for å gjøre dette. Men da må man også vite hva man skal legge til rette for, påpeker apotekeren. 

Flere aldersvennlige tiltak

I januar 2016 gjennomførte apotekeren, ansatte fra kjedekontoret til Boots apotek og kommunens prosjektleder en brainstorming. 

— Det vi landet på var synlighet og ­t­ilgjengelighet i lokalene. I tillegg måtte vi finne på tiltak som ville være enkle å ­implementere i de andre 160 apotekene i Boots dersom dette prosjektet fungerte bra på Boots ­apotek Storo. Så vi kunne ikke bruke 100 000 ­kroner her på å bygge om.

Apotekeren forteller at man begynte med å se på apoteket som en helhet, og så på hvilke utfordringer eldre kunder og pasienter kan støte på i apoteket. Det ga flere ideer. 

— Noe vi blant annet har brukt tid på er synligheten av kølappmaskinen, for mange av de eldre skal hente ut reseptbelagte legemidler. Vi har fått opp flere og bedre skilt som viser hvor maskinene står. I alle kassene har vi fått satt opp små forstør­relsesglass som man kan låne dersom man trenger å se knappene på betalingsterminalen bedre. Og ikke minst er de viktige for å se teksten på pakningene rundt omkring i apoteket. 

— Hvilke legemidler dreier det seg om?

— Det er typisk mage- og tarmlegemidler, for mange av de eldre kundene sliter rett og slett med magen. Vi har også munn- og tannprodukter og legemidler mot forkjølelse. 

Margrethe Sunde og Anne Rita Øksnes
Nasjonal lansering: Administrerende direktør i Boots, -Margrethe Sunde (t.v.), og forskningsleder i Nasjonalforeningen for -folkehelsen, dr.med. Anne Rita Øksengård, på den -nasjonale -lanseringen av tiltakene på Boots apotek Bøler i Oslo 18. september.

En annen ting apoteket så nærmere på var hvor man hadde plassert stolene i lokalet. 

— Noen kunder har behov for å sitte når de venter. Det handler om en bevisstgjøring blant oss som jobber her: Stolene må være tilgjengelige og plassert på et fornuftig sted. Så får vi heller innrette oss etter det. Og vi ser at dette tiltaket har fungert veldig godt, sier Kjelsen. 

Ga ansatte perspektiv

I mars i fjor begynte apoteket opplæring av de ansatte i form av blant annet opplæringsfilmer.

— I den ene filmen følger man en ­forholdsvis ung dame som er dement og bor hjemme, og den viser hvordan hun legger opp sin hverdag med faste rutiner. Den viser også ulike situasjoner der det kan bli ­vanskelig for de som er demente fordi man ikke forstår, og der de man møter i ­situasjonen heller ikke forstår. Disse ­filmene har en bevisstgjørende effekt på de ansatte. Vi hadde også diskusjonsoppgaver i ­ettertid der vi snakket om hvilke kunder vi har og hvordan vi møter dem, i tillegg til å gå ­gjennom tilretteleggingene vi har gjort. I april 2016 startet vi offisielt prosjektet. 

Apotekene får mange eldre kunder, og Kjelsen forteller at det titt og ofte dukker opp situasjoner der apotekansatte stusser litt over hva kunden sier, eller at det er annet med oppførselen som har endret seg siden siste apotekbesøk.

— I visse situasjoner kan dette være tegn på begynnende demens. Vi er førstelinjen på en del slike kundemøter, og vi har ­mulighet til å fange opp slike tegn tidlig.

Ga beskjed til fastlegen

De apotekansatte har taushetsplikt, og har i utgangspunktet ikke mulighet til å ­videreformidle det de oppdager, med mindre det er snakk om liv og helse. 

— Men vi har tatt kontakt med fastlegen til enkelte av pasientene i tilfeller der vi med kundens samtykke allerede har ­etablert en dialog med fastlegen. Vi har fortalt at vi har observert ting som kan oppleves som en forverring fra sist gang. Legene har da vært veldig glade for å få disse tilbake­meldingene. Så vi har nok blitt mer bevisste på endringene til de faste kundene våre.

En annen endring som går spesifikt på legemiddelbehandling, er ifølge Kjelsen at flere kunder enn før tilbys multidose­pakkede legemidler.

— Kunder som bruker mange legemidler og er stabilt ­medisinert er vi kjappere med å tilby multidosepakkede ­legemidler, og nå har vi flere pasienter som henter multidose jevnlig hos oss.

Vurdert som suksess

I etterkant av prosjektet gjennomførte apotekeren og leder for opplæringskontoret til Boots en evaluering.

— Det gikk hovedsakelig på hva magefølelsen sa oss. Det er vanskelig å måle prosjektet på noen annen måte, da de eldre i apoteket ikke har visst at de har vært med i noe prosjekt. 

Selv om det er kunder i alders- og demensgruppen som har vært fokus ­gjennom prosjektet, understreker Kjelsen at prøveprosjektet også har hatt god effekt på de apotekansatte.

— Vi har blitt mer bevisste på de eldre. Vi har sett at vi med få og enkle virkemidler kan gjøre det lettere for dem å komme en tur på apoteket. Og har vi en kunde som står og knoter i dag, så har vi kanskje litt mer tålmodighet nå enn vi hadde for to år siden. Vi vet at disse kundene trenger litt ekstra tid, smiler apotekeren. 

(Publisert i NFT nr 8/2017 side 17-19)