Tips og råd

 • Tablettene kan deles i to slik at de blir lettere å svelge. 
 • Tablettene (også delte) kan dekkes med et tablettovertrekk, for eksempel «Medcoat», som kan kjøpes på apotek. De har sitrussmak og gjør tablettene glatte og lettere å svelge.
 • Tabletter kan legges i for eksempel syltetøy eller fruktgrøt for å maskere smak, men den vonde smaken blir mer fremtredende hvis de knuses eller tygges. 
 • Mikstur eller dråper bør ikke blandes ut i mat eller drikke. 
 • Kald drikke før og etter kan dempe vond smak. Å suge på en isbit først eller holde seg for nesen kan også hjelpe. 
 • Mikstur eller dråper bør gis med målesprøyte langt bak i munnen og langs kinnet.

Kilde: Statens legemiddelverk

Smalspektret antibiotika

 • Vanlig penicillin med virkestoffet fenoksymetylpenicillin. Produktnavn: Apocillin, Weifapenin.
 • Mer «bredspektret» -  penicillin med virkestoffet amoksicillin. Produktnavn: Imacillin, Amoxicillin.
 • Virker på de vanligste bakterier ved luftveisinfeksjoner og øker ikke faren for resistensutvikling.

Kilde: Statens legemiddelverk

Bredspektret antibiotika

 • Virkestoffet ciprofloksacin. Produktnavn: Ciproxin, Ciprafloxacin
 • Virkestoffer dokysyklin. Produktnavn: Doxylin, Doxycyclin, Oracea, Vibranord
 • Virkestoffet erytomycin. Produktnavn: Abboticin, Ery-Max
 • Virkestoffet azitromycin. Produktnavn: Azitromax
 • Virkestoffet klaritromycin. Produktnavn: Klacid
 • Virker på mange typer bakterier og øker faren for resistensutvikling.

Kilde: Statens legemiddelverk

Det er nye tall fra Reseptregisteret som Legemiddelverket bekymrer seg over. De viser at legene skriver ut bredspektret antibiotika til mellom 30 og 50 prosent av barn med bakterielle luftveiinfeksjoner. Her trekkes bedre smak på bredspektret antibiotikamikstur som en av årsakene til den høye forskrivningsprosenten. 

Legemiddelverket skriver på sine nettsider at man bør tenke alternativt dersom foreldre sliter med å få i barna smalspektret penicilinmikstur ved bakterielle luftveiinfeksjoner. Å i stedet skrive ut bredspektrede antibiotikamiksturer på grunn av smaken, mener de vil gå direkte imot målsettingen om å få ned bruken av bredspektrede antibiotika for å hindre resistensutvikling.

Legemiddelverket oppfordrer foreldre til å la barn prøve penicilin tabletter for å redusere bruken av bredspektrede antibiotika og mulighetene for resistensutvikling.

«Snakk med legen om alternativene», skriver Legemidelverket.