Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Morten Stordalen.

Les også: KrF har gode refleksjoner om farmasøyter, men har også mangler

Farmasøytisk kompetanse

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— De fleste kommuner har i dag farmasøytisk kompetanse på grunn av at de har farmasøyt i apoteket. Dette er en viktig ressurs for legemiddelbrukere, lokalt helsepersonell og kommunen. Når bruken av nettapotek øker ser vi fra Sverige at distriktsapotek legges ned. Hva tenker du kan bidra til å sikre lokal farmasøytisk kompetanse i hele Norge?
— Frp vil at fagkompetansen til farmasøyter i større grad skal brukes for å avlaste resten av helsevesenet, og det er derfor vi ønsker at farmasøyter skal få forskrivningsrett. Informasjon om medisinene og opplæring i bruk og dosering bør i størst mulig grad gis på apotekene. 
Frp har lenge engasjert seg for å sikre farmasøytrekvirering av vaksiner. Dette bidrar til at apotekene kan avlaste fastlegene på en god måte og til at terskelen for å ta vaksiner reduseres. Det at man kan ta flere vaksiner på apotek, er både en forenkling for folk flest og en bedre fordeling av viktige oppgaver i helsetjenesten. Det er veldig bra at noen kommuner har brukt apoteker til å vaksinere mot covid-19, og det burde flere kommuner også gjøre i fremtiden. 
Begge disse tiltakene vil bidra til at det blir en større etterspørsel etter farmasøytisk kompetanse, og vil være med på å sikre at det er et tilbud i hele landet. 

Les også: Venstre vil bruke farmasøyters kompetanse, men knytter den for mye til apotek 

Utdanningskapasitet

— I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 % var utdannet i Norge, 40 % var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

— Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise. Vi er allerede for avhengig av utenlandsk arbeidskraft i helsevesenet, og utfordringen vil bli enda større med årene hvis det ikke tas grep nå. Vi har også et moralsk ansvar for å utdanne nok helsepersonell i Norge, og ikke basere oss på at andre land utdanner helsearbeiderne vi har behov for. Frp vil derfor ha en nasjonal opptrappingsplan for utdanning av helsearbeidere. 

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?
— Er det en ting denne pandemien har lært oss, så er det hvor sårbare vi er for svikt i den globale legemiddelproduksjonen. Norge er i dag 100 prosent avhengig av import av viktige legemidler. Dette er et spørsmål om beredskap og nasjonal sikkerhet, og vi må derfor ha egne avtaler med norske produsenter som sikrer landets interesser.

En rapport om vaksineproduksjon i Norge, som blant andre NHO, LO og Norsk Industri står bak, viser at det er mulig å bygge opp norsk produksjon av vaksiner hvis det er politisk vilje og handlekraft. Dette kan være starten på et helseindustrieventyr i Norge, som kan skape mange arbeidsplasser og eksportinntekter. I tillegg vil det gi oss mulighet til å ha egenproduksjon av vaksiner neste gang vi trenger det.

FrP er glad for at et enstemmig storting i mai stemte for våre forslag om norsk produksjon av viktige legemidler som vaksiner. Stortinget vedtok at regjeringen umiddelbart skulle gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon av viktige legemidler. Det ble også vedtatt å utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon. FrP har foreslått og fått vedtatt det viktigste som må gjøres for å øke legemiddelproduksjonen i Norge, og vi forventer at regjeringen følger opp de enstemmige vedtakene. 

Farmaceutenes dom: Frp har vist handlekraft på legemiddelområdet

Fremskrittspartiet fremhever som første parti vårt ansvar for å utdanne eget helsepersonell og vil ha en nasjonal opptrappingsplan for utdanning av helsepersonell for å sikre oss farmasøytisk kompetanse fremover. Partiet har allerede vist handlekraft på legemiddelområdet ved å jobbe frem vedtak om legemiddelproduksjon i Norge som er blitt enstemmig vedtatt.

Fremskrittspartiet ønsker flere tjenester i apotek, det behøver ikke nødvendigvis bety mer fokus på farmasøytiske tjenester. At man benytter apotek som et lavterskeltilbud, der det er faglig forsvarlig, er bra. Det gjør tjenester mer tilgjengelig og vi vet det øker dekningsgraden av for eksempel vaksiner. Dette må imidlertid ikke stå i motsetning til at apotekdrift som bygger på farmasøytiske tjenester og salg av legemidler skal være økonomisk og faglig forsvarlig.