Flere Boots-farmasøyter i Storbritannia skal ha fortalt BBC at underbemanning i apotekene kan gå utover pasientsikkerheten. Apotekkjeden benekter at de har hatt et bemanningsproblem.


Avsløringene kom frem i BBCs Inside Out-dokumentar «Boots: Pharmacists under Pressure» som ble sendt på BBC One i januar i år (Se video under).

Dødsfall etter utleveringsfeil

I dokumentaren kommer det frem at tre eldre briter døde mellom mai 2012 og november 2013 som følge av utleveringsfeil:

• I november 2012 døde en kvinne på sin 71-årsdag etter at et Boots-apotek i Chesterfield utleverte morfintabletter som var seks ganger sterkere enn de som var forskrevet av hennes fastlege.

• En blind mann (86) døde i mai 2012 etter at et Boots-apotek i Felixstowe sendte ham legemidler som tilhørte en annen pasient.

• En kvinne (86) døde i november 2013 etter å ha blitt gitt tabletter som tilhørte en annen pasient med et navn som ­liknet hennes.

Underbemanning ble den gangen ikke ­funnet å være en medvirkende faktor til feilene som førte til de tre dødsfallene. Farmasøytene hadde i disse tilfellene ikke fulgt selskapets sikkerhetsprosedyrer godt nok.

Under politietterforskningen av et av dødsfallene ba politiet om å få innsyn i Boots' egen interne etterforskningsrapport, noe Boots nektet. Dette har de juridisk sett rett til.

— Mengden arbeid kan ikke utføres på en trygg måte

Greg Lawton jobbet for Boots mellom 2008 og 2015, og i 2014 var han en del av et team som skulle vurdere bemannings­nivået og budsjett i kjedens ulike apotek.

«Jeg var livredd for at noe galt skulle skje med en pasient, slik at pasienten ble alvorlig skadet eller døde på grunn av for lav bemanning og presset vi satt på farmasøyter og apotekene», sa han i dokumentaren.

Også flere farmasøyter, som fortsatt er ansatt i Boots, ønsket å lufte sine bekymringer anonymt.

«Mengden arbeid kan ikke utføres på en trygg måte uten at man enten må jobbe lengre dager eller etter at apoteket har stengt for dagen», sa en av farmasøytene.

Lawton leverte sine bekymringer til The General Pharmaceutical Council rett før han gikk fra sin stilling i 2015, men i desember 2016 ble det konkludert at det ikke fantes nok objektive og uavhengige bevis på at det var fare for pasientsikkerheten på tvers av organisasjonen Boots.

— En slik feil er en for mye

Til tross for de alvorlige hendelsene som er nevnt, mener Boots det prosentvis er svært sjelden det meldes inn om pasienter som har kommet til skade. Av 220 millioner årlig utleverte resepter ble det meldt inn 901 tilfeller der en pasient hadde kommet til skade på en eller annen måte. Ifølge Boots inkluderte dette også hendelser der apoteket hadde utlevert riktige legemidler.

Antallet innmeldte tilfeller skal ifølge kjeden prosentvis være en av de laveste for primærapotekkjedene i Storbritannia.

Kjededirektør for Boots UK, Richard Bradley, har uttalt at en slik feil er en for mye, og at siden Lawton sluttet i 2015 har Boots ansatt 430 nye farmasøyter og over 360 apotekteknikere.

«Jeg er overbevist om at vi har ressur­sene som trengs for å levere det ­pasientene krever. Jeg er overbevist om at vi har høy nok bemanning», sa Bradley i dokumentaren.

«Vi trenger regulatoriske standarder som spesifiserer hvor høy bemanningen må være i apotekene», sier Lawton.

I dag tilsier reglene kun at det må være en «ansvarlig farmasøyt» til stede under apotekets åpningstider.

(Publisert i NFT nr. 6/2018 side 21)